logo

17 Ağustos 2013

Çok yönlü saldırı

-sözcü-17.08.2013- Yekta Güngör Özden-

Anayasa suçlusu ve hükümlüsü iktidar, tüm kanatlarıyla topluma karşı saldırıya geçti. 12 Eylül 2010 Halkoylamasıyla gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu istedikleri gibi oluşturuldu. Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden yapılandırıp mahkemelere de amaçlarına uygun atamaları kolaylıkla sağladılar. Yapay (çoğu siyasal) dâvalarla halka, hukuka, bilime, basına, gençliğe saldırdılar. Büyük ve yaygın bir sindirme, yıldırma, korkutma, dışlama ve yıka fırtınası estirildi, estiriliyor.
Yalaka- yağcı medya kesiminin allayıp pulladığı sözcüleri, yaşından-başından, konumundan ve öğreniminden beklenmeyen uluorta, saçma sapan konuşmalarıyla toplumdaki gerginliği ve ayrışmayı her gün körüklüyor. Bölücü- yıkıcı sapkınlar, maşalar, kuklalar, uydular, uşaklar, nankörler sahne alma yarışına girişti. Arsız ve yüzsüzler horon tepiyor, siyasal papağanlarla yandaşlıktan utanmayan kalemler, karalamalarını ve dalkavukluklarını sürdürüyor.
Kentleşme adıyla yürütülen karmaşa, Başbakanlık Sarayı ve öbür devlet yapıları başta, bozulmayan ve oynanmayan bir şey bırakmadılar. Doğayı, hukuku, siyaseti, dili, inancı, eğitimi, giyim-kuşamı, üniversiteyi, sanatı, sporu, yargıyı, her şeyi. Yürürlükteki kurallar değil, iktidar yetkilileri ile adamlarının istemleri geçerli oldu. Abdullah Gül ile RTE’ ın Silivri yargılamalarına ilişkin değerlendirmeleri, dudaklar ısırılarak saklanmaya çalışılan sevincin gülüşüne benziyor. Geçiştirici, savuşturucu. Sözde tepkileri dindirici bir siyasal ılıklık. Bilinen uzun yolları göstererek halkı oyalıyorlar. Dayanışmalarının belirginliği her bağlamda anlaşılıyor.
Bölücü ve yıkıcılara sınırsız hoşgörü yanında Türk Silâhlı Kuvvetleri’ nin unutulmaz komutanlarına yönelik sertlik ABD kaynaklı, AB destekli Ortadoğu Operasyonu’nun bir perdesidir. Açılım süreci, tehdit ve dayatmalar, PKK-KCK-BDP-PYD kesimiyle, ortaklık sayılacak çabalara karşın öğrenci ve gençlere, muhalefete baskı, gözdağı, değişik türde işkence nitelikli uygulamalar, iftiralar, inanç sömürüleri, Ramazan gösterileri, “76 milyonu kucaklama” aldatmacası tüm hızıyla seçim kulvarında. Bakalım nereye kadar gidilecek?

 

(Yekta Güngör ÖZDEN)

Share