logo

12 Eylül 2007

Yetkili sendikalara linç girişimi

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi R.Naci Devli gazetemize yaptığı özel açıklamada toplu görüşmeler süresinde, yetkili sendika olan Türkiye Kamu Sen´i yıpratma amaçlı faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti.
Devli yaptığı açıklamada; “Bulanık suda balık avlamak amacında olan bazı tabela sendikalarının, kongrelerin de İstiklal marşı okumayan, Atatürk posteri asmayan bölücü örgüt hamilerinin, hükümetin yağcı ve yalakası olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan sendikala rın oluşturmaya çalıştığı bu kirliliğe Türkiye Kamu Sen olarak asla müsade etmeyeceğiz” dedi ve şunları söyledi;
Toplu Görüşmelerin başlaması ile birlikte Toplu Görüşmelere katılan sendikalara yönelik planlı bir linç girişimi başlatıldı.
Neler yapıldı;
1- Yetkili sendikalar 2+2 zam istemişler veya bu zamma razı olmuşlar gibi bir izlenim yaratıldı.
2. Toplu Görüşme masasına oturmak, büyük bir suç veya memura satmakmış gibi bir hava oluşturuldu. Toplu Görüşmelere katılmamak gibi çok basit ve kolay bir iş, çok önemli bir eylemmiş gibi takdim edildi.
3. Esasen, Hükümetle anlaşamayan yetkili sendikaların, Hükümetle bir anlaşma yaptığı ve memura ucuza sattığı şeklinde değerlendirmelere basın açıklamalarında sıkça yer verilerek kamu çalışmalarının kafası karıştırıldı.
4. Bütün bu olanların, düşük zammın, çıkmayan toplu sözleşme ve grev hakkının suçlusu yetkili sendikalardır yalanlarıyla, SENDİKALARDAN İSTİFA EDİLEREK DERS VERİLMESİ GEREKTİĞİ organize bir şekilde işlendi. Bilhassa “ memurlar.net” gibi memurların sık ziyaret ettiği sitelerde, ayarlanmış yorumcuların yaptıkları yorumlarda İSTİFA EDELİM yaygaraları koparılarak. Yetkili sendikalara karşı bir güvensizlik duygusu oluşturulmaya çalışıldı.(memurlar net adlı sitenin bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.)
5. Yetkisiz sendikalar veya küçük bazı sendika sitelerinde yetkili sendikaların memura temsil edemediği doğrultusunda aslı astarı olmayan haberler yayınlandı.
6Oluşturulan bilgi kirliliği sonrasında, birçok kamu çalışanı, Toplu görüşmelerde Yetkili sendikaların memurlar için hangi ekonomik ve sosyal talepler ortaya koyduğunu, bu taleplere Hükümetin hangi oranda olumlu hangi oranda olumsuz cevaplar verdiğini bilemez veya anlayamaz duruma getirildi.
Bilhassa, Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikalara kaşı planlı olarak yürütülen, bu linç girişiminde bulunanlar kimlerdir ve neleri hedeflemektedir?
1- Türkiye Kamu Sen 11 hizmet kolunun 8 inde yetkili sendikadır. Dolayısıyla, Türkiye Kamu Sen´e bağlı sendikaların adı etrafında bir güven bunalımı yaratmak.
2- Yaratılan güven bunalımı sonrasında, üyelerin istifa etmesini sağlayarak Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların yetkili sendika özelliğini ellerinden almak.
3- Bu anti propaganda sonrasında istifa etmesi muhtemel bazı kamu çalışanlarını kendi sendikalarına çekmek.
Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların Hükümetten 2008 yılında talebi, toplu sözleşmelerde işçilere verilen 140 YTL’dir. Bu oranın aynısı memurlara da verilmelidir, önümüzde bir örnek olarak duran kamu işçilerinin toplu sözleşmesi dururken, memurlara daha az bir zamma razı olmak mümkün değildir.
2+2=4 yüzdelik zam açıklaması kamu çalışanlarının kafasını karışmıştır. Bu oran toplam zam oranı değildir. Yüzdelik zam oranı küçük tutularak, alt gelir grubu memurların zam oranının yüksek olması arzulanmıştır. Bunun yerine taban aylık, denge tazminatı gibi kalemlere zam istenerek düşük zam alan memurların daha yüksek zam alması düşünülmüştür. Taban aylığa yapılacak zammın emekliliğe de yansıyacağı düşünülerek özellikle bu konuda ısrarcı olunmuştur.
Kamu çalışanlarının aleyhine olan bir zammın sendikamızdan destek görmesi, hükümetle bu konuda bir anlaşmaya varılması söz konusu bile olamaz. Atacağımız imzanın kamu çalışanlarının menfaatiyle doğru orantılı olacağından herkes emin olmalıdır. Aksi takdirde imza atmamız mümkün değildir.
Planlı olarak bir takım karanlık merkezlerden yürütülen bu linç girişimine ve karalama kampanyasına karşı bütün kamu çalışanları uyanık olmalıdır. Sendikamızın göreceği zarar ortaya koyduğumuz etkili mücadeleye zarar verecek, kamu çalışanlarının aleyhine bir ortam oluşturacaktır. Bu ortamda kamu kamu çalışanları bir başına kalacak, hukuki güvenleri olmayacak, hükümet bürokratlarına karşı savunmasız kalacaklardır.
Bulanık suda avlanmak amacında olan bazı tabela sendikalarının, kongrelerinde İstiklal Marşı okumayan, Atatürk Posteri asmayan bölücü örgüt hamilerinin, Hükümetin yağcı ve yalakası olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan sarı sendikaların oluşturmaya çalıştığı bu kirliliğe Türkiye Kamu Sen olarak asla müsaade etmeyeceğiz.
(Mücadele)

Share