logo

31 Mayıs 2013

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Belirlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘2013 Yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği’ yayımlandı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, yaptığı açıklamada; “11 Mart 2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan 2013/18 nolu ‘Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği’” 14 Mayıs 2013 Tarihli ve 28647 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğe göre; Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 01 Ocak 2013 tarihinde başlar ve 15 kasım 2013tarihinde son bulur. Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, Macar fiği, mürdümük, sorgum, sorgum- sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı araziler üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır mera için üretim yaptıkları ilk yıl 100 TL, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl 50TL/da/yıl ve korunga için 3 yıl süreyle 40 TL olarak ödeme yapılır. Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi, ekilişlerinde vegetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanır” dedi.

(İHA)

Share