logo

31 Ekim 2007

“Vergi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda verebilme uygulamasını yaygınlaştırdık”

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz gerçek usulde vergilendiren ticari,zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunan mükelleflerin sınırsız bir şekilde yıllık gelir beyannamelerini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun getirildiğini söyledi.
Yılmaz açıklamasında gerçek usule tabi vergi mükelleflerini ilgilendiren açıklamasında özetle şunları söyledi.”Ekim-Kasım- Aralık 2007 dönemine ilişkin olup 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan muhtasar Beyannamesini,Ekim 2007 dönemine ilişkin olup 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,Ekim 2007 dönemine ilişkin olup 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,Katma Değer Vergisini üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 dönemine ilişkin olup 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndermeleri zorunludur.”
(Mücadele)

Share