logo

16 Ağustos 2013

Türkiye Kamu Sen Görüşmeleri Protesto Etti

Türkiye Kamu Sen Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli, geçtiğimiz günlerde yapılan toplu sözleşme görüşmelerine tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Bakanı Faruk Çelik ile pazarlıkları yürüten Memur Sen’e tepki gösteren Çelik, “Türkiye Kamu-Sen olarak memurlar aleyhine yürütülen bu gizli pazarlığı, bu kirli oyunu protesto ediyor; memurlarımızı, emeklilerimizi aldatmaya yeltenenleri ve milyonlarca çalışanı masada satanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz.”dedi. Devli’nin Sevgi Yolu’nda düzenlediği basın açıklamasına Türk Büro Sen Aydın İl Temsilcisi Mehmet Kamil Taşkır’da katıldı.

Memurlar, emekliler ve aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme süreci mahkum konfederasyonun attığı imza sonucu başlamadan bittiğini kaydeden Devli, “Bu konfederasyon, hükümetle kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıkların ardından memurlarımız ve emeklilere hiçbir fayda sağlamayan bir anlaşmaya imza atmıştır.

Bugün memurlarımız toplu sözleşme görüşmelerinin neden 2 oturumda bitirildiğini ve daha önümüzde 23 gün gibi uzun bir süre varken, yüz yüze oldukları yüzlerce sorununun neden konuşulmadığını merak etmektedir. Malum Konfederasyon ve Hükümet iş birliği neticesinde memurlar, adeta daha maça çıkmadan hükmen mağlup olmuşlardır. Bu ortaklar, heyet üyelerinden kaçarak, kapalı kapılar ardında bir araya gelmişler ve 4688 sayılı Kanuna aykırı olarak, Kamu Görevlileri heyetinden gizli bir pazarlık gerçekleştirmişlerdir. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme masasına Faruk Çelik’in inayeti ile oturmamıştır. 4688 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak ve tam 445 bin üyesinden aldığı güç ve yetki ile masadaki yerini almıştır. Kanunun 29. maddesi, toplu sözleşmede en çok üyeye sahip ilk üç konfederasyonun taraf olarak pazarlık yapmasını hükme bağlamıştır. Buna göre Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde Kanundan doğan bir hak olarak başından sonuna kadar bulunma ve pazarlık yapma hakkına sahiptir. Buna rağmen 2013 Toplu sözleşmelerinde hem gayri hukuki hem de gayri ahlaki bir tutum sergilenmiş ve bu tutuma Bakan Faruk Çelik de çanak tutmuştur” dedi.

“Türkiye Kamu-Sen’in etkisinden ve gölgesinden korkanlar, Türkiye Kamu-Sen’den habersiz, memurları masada yalnız bırakmanın yollarını aramışlar ve sonunda bugün karşı karşıya kaldığımız tarihi hezimet ortaya çıkmıştır.”diye sözlerini sürdüren Devli, “Sonuçta hukukun ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı bir toplu sözleşme süreci, müzakere edilecek yüzlerce konuya, memurların çözüm bekleyen onlarca sorununa rağmen üstelik yasal süresinden tam 23 gün önce, bütün Türkiye’nin gözleri önünde oynanan bir çadır tiyatrosuyla son bulmuştur. Memurlara müjde olarak sunulan maaş artışı, 2014 yılının tamamı için net, yaklaşık olarak 123 TL’ye denk gelmektedir. Üstelik bu artış, bütün bir yıl boyunca geçerli olacak, memur 2014 yılında enflasyon yüksek çıksa dahi fark alamayacaktır. Bugün itibarı ile aile yardımı ve çocuk parası hariç ortalama memur maaşının 2001 TL olduğu düşünüldüğünde 2014 yılında memurlara reva görülen maaş zammının yüzde 6 olduğu görülmektedir. 1 gün önce yüzde 3+3 zam, meydanları işaret etmektedir diye kabadayılık yapanları, hangi güç ya da güçler aile yardımı da dahil edildiğinde ortalama yüzde 5,2’ye denk gelen zamma imza atmaya ikna etmiştir? Vatandaşa tarihi başarı denilerek yutturulmaya çalışılan toplu sözleşmede memurları unutanlar, ne kadar reklam yaparlarsa yapsınlar, toplu sözleşmeleri özürlüdür ve kamu görevlileri 2014 yılında;Enflasyon farkının yüzde sıfır olmasının; Ek ders ücretlerine yüzde sıfır, ek ödemelere yüzde sıfır, aile yardımına yüzde sıfır, Çocuk parasına yüzde sıfır, Özel Hizmet Tazminatlarına yüzde sıfır, doğum ve ölüm yardımlarına yüzde sıfır, Harcırahlara yüzde sıfır, Fazla mesai ücretlerine yüzde sıfır zammın ve 2015 yılının ise tamamen kayıp bir yıla dönüştürülerek yüzde 3 + yüzde 3 zamla geçiştirilmesinin hesabını mutlaka soracaklardır” diye konuştu.

En son açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyonun yüzde 8,8 olduğunu kaydeden Devli, şunları söyledi: “Hal böyle iken, yüzde 6 maaş zammına imza atan Konfederasyonun Başkanının ve Bakanın kameralar karşısına geçip toplu sözleşmede tarihi başarıdan söz etmesi yüzsüzlükten başka bir şey değildir. İmzalanan toplu sözleşme, tam anlamıyla bir hezimettir. Bütün bunların ötesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini de eklediğimizde önümüzde pazarlık yapılacak daha 23 gün varken, 2 gün içinde alel acele imza atılmıştır. Biz Türkiye Kamu-Sen ve memurlar olarak 2014 yılının Ocak ayında geçerli olacak bir zam pazarlığının yangından mal kaçırır gibi alelacele sonlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu 23 gün içinde; Hizmet kollarının sorunları,tüm ödemelerin emekli maaşına esas sayılması ve emekli ikramiyesindeki 30 yıllık sınırın kaldırılması,yardımcı hizmetler sınıfına dâhil personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması ve ek gösterge sorunları, fazla mesailer, ek dersler, ek ödemeler, görevde yükselme,başta 4/C’liler olmak üzere kadroya geçirilmeyen personelin durumu,sağlık çalışanlarının ve döner sermayeli kurumlarda çalışanların sorunları, vergi dilimlerindeki adaletsizlik, KİT çalışanlarının sorunları,uzmanların sorunları gibi yüzlerce konu gündeme getirilip, tartışılıp, karara bağlanabilecekken daha 3. oturumun sonunda yüde 6’lık maaş artışına 'Evet' denilmesi, memuru masada satmaktır”

 

(İHA)


Share