logo

30 Ağustos 2007

Tarımsal sulamada devrim

TESA A.Ş.’nin ürettiği tarımsal sulama makinaları Vali Mus tafa Malay ve çok sayıda davet linin katıldığı programla kamuoyuna tanıtıldı.
Makinanın mucidi Coşkun Cam bazoğlu Makine ile ilgili yaptığı açık lamada, “Tesa sulama makinalarıyla mazota son vereceğiz”dedi ve özetle şunları söyledi.
“Makinamız tarımsal sulamada mazotu ortadan kaldırmak için yapılmış, çok geniş uygulama alanı olan ve çiftçimize parasal kazanç sağlayan yeni bir sistemdir. Özellikle elektriğin olmadığı yerlerde tarımsal sulama yapmak için düşünülmüştür. Günümüzde binlerce traktör veya dizel motor sulama işinde mazot yakarak çalışmaktadırlar. Bu motor lar, zorunlu olarak sulama mevsimin de tonlarca mazotu kullanmak zorundadırlar.
Yeni makinamızın amacı dışa bağımlı olduğumuz petrol kullanımı nı ortadan kaldırmak ve ödediğimiz dövizlerin ülkemizde kalmasını sağ lamaktır. Makinamız elektrik ile çalış maktadır.
Depoladığımız doğru akım (DC) elektriği güneş, rüzgar gibi yenilene bilir enerji kaynaklarından bedavaya veya şebekeden şarj cihazı redresör yardımıyla mazotun onda biri gibi sembolik bir parayla temin etmek tedir.
Makinamız: Kullanma alanı, tarım sektöründeki yeri, ülke eko nomisine yaptığı katkı ve Türkiye’de ilk olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir.
Patenti ile imal edilmiş makinalarımızla;
*Tarımsal sulamada devrim yaparak mazota son veriyoruz.
*Makinamızı güneş ve rüzgar enerjisi ile de çalıştırıyoruz.
*Makinamızı mazot yerine şarj edilmiş elektrik ile çalıştırıyoruz.
*Makinamızın yakıt masrafını yüzde 90 azaltıyoruz.
*Elektriği olmadığı yere elektriği götürüyoruz.
*Çiftçimize kuru tarım yerine sulu tarımı sunuyoruz.
Vali Mustafa Malay ise, yaptığı konuşmada; “İlimiz bu yıl bir kuraklık yaşadı. Vatandaşlarımız, sulama için artezyenlere yöneldiler ve sulama maliyetini düşürmek için artezyenle rine elektrik çekmek istediler. Maale sef her yere elektrik götürmemiz mümkün değil. Ama bu Makine sayesinde elektriği her yere götüre bilirsiniz. Ayrıca çiftçilerimiz mazot tan da tasar ruf sağlanmış olacak tır”dedi.
(Mücadele)

Share