logo

06 Ağustos 2007

Tarıma dayalı ekonomi Menderes Nehri gibi kurumaktadır…

46 Nolu AYDIN Pamuk Tarım Satış Koop. Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin BAŞARAN düzenle diği yazılı basın açıklamasında,yaşanan kuraklık ve çiftçiye etkileriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Başaran,yaptığı açıklamada; ‘Çiftçimizin karamsarlı ğı ve kurumaya başlayan umutları tekrar yeşertilmelidir. Çiftçimiz böyle bir yılda kaderiyle baş başa bırakıl mamalı ve daha gerçekçi rakamlarla desteklenmelidir.’ dedi ve özetle şunları söyledi;
Seçim derdi bitmiştir ama çiftçinin geçim derdi bitmemiştir. Hatta artarak devam eden sıkıntı kuraklık nedeniyle hat safhaya ulaşmıştır.
Tarımsal üretimden geçimini sağlayan insanlarımız bütün olumsuzluklara rağmen halen üretim yapmaya çalışmaktadır. Fakat susuzluk nedeniyle mahsuller ha sat edilmeden kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır.Yer altı suyu ile sulama problemini aşmanın maliyeti hayli yüksektir. Mahsuller kurumasa bile ciddi verim düşüklü ğü yaşanacaktır. Zaten yüksek olan maliyetler daha da artmakta verim ise düşmektedir.
Yüzyıllar önce ünlü tarihçi Herodot ‘ un “ Gökyüzü altındaki en güzel toprak parçası “ olarak bahsettiği ve Büyük Menderes nehrinin ovalarını suladığı güzel Ay dın’ımızın tarıma dayalı ekonomisi de Menderes nehri gibi kurumaya başlamıştır.
Çiftçimizin karamsarlığı ve kurumaya başlayan u mutları tekrar yeşertilmelidir. Çiftçimiz böyle bir yılda kaderiyle baş başa bırakılmamalı ve daha gerçekçi rakamlarla desteklenmelidir.
(Mücadele)

Share