logo

14 Ağustos 2007

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Temmuz ayı raporu açıklandı

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Haluk Uysal yaptığı yazılı açıklamasında Temmuz ayı faaliyet raporuyla ilgili bilgi verdi.
Uysal yaptığı açıklamada, temmuz ayı boyunca yapılan 25 tane tüketici aleyhine sonuçlandığını belirtti ve özetle şunları söyledi.
* Kuruluş İzinleri ve Belgelendirme İşlemleri: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi 1 adet Kooperatif kuruluşu işlemi yapılmıştır.
* 6 adet firmaya Sanayi Sicil Belgesi verilmiştir, 19 adet firmanın Sanayi Sicil Belgesi vizesi yapılmıştır.
Ölçü Ayar ve Denetim İşlemleri ; Ölçü Ayar Memurlarınca 3232 adet Ölçü ve Tartı Aleti´nin İlk ve Periyodik Muayenesi yapılmış, bunlardan 3081 adedi damgalanmış, 151 adedi uygun bulunmayarak reddedilmiştir. Ay içinde toplam 247 adet su ve elektrik sayacının şikayetli muayenesi yapılmış 169 adedinin doğru,78 adedinin bozuk olduğu tesbit edilmiştir, muayene neticeleri şikayet sahiplerine iletilmiştir. Ayrıca 37 işyerinde, 102 adet aleti ansızın muayeneye tabi tutulmuştur. Bu ay içinde muayeneye ve damgalama ücreti olarak 4,480.80 YTL, tahsil edilerek Bakanlığımız “Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu” hesabına yatırılmıştır.
Tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi:
İl Müdürlüğümüze intikal eden tüketici şikayetleri;4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanuna dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Merkezleri diğer illerde ve ilçelerde bulunan firmalarla ilgili şikayetler o il Müdürlüklerine veya ilçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanmaktadır.
Bu ay içinde İl Müdürlüğümüze intikal eden tüketici şikayeti sayısı 38 adat´dir. Bu şikayetlerin 32 adedi Ayıplı Mal ve Hizmet, 6 adedi Kapıdan Satış şikayetleridir. Bu ay içinde sonuçlanan şikayet sayısı 25 olup, adedi tüketici aleyhine sonuçlandırılmıştır.
Denetim Çalışmaları: İlimiz merkez ve ilçelerinde yapılan denetimlerde; 6 işyerinde 179 adet LPG tüpü ile 12 mamul zorunlu standartlar yönünden denetlenmiştir. 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 3 firmada 19 ürün denetlenmiştir.
Ayrıca 4703 sayılı Kanunun kapsamında 2 firmada 2 adet ürünün denetimi yapılmıştır.
Bir firmaya Garanti Belgesi verilmiştir.
İlimiz sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan 13 gerçek kişinin “ Y- Yetki Belgesi “ başvuruları Valilik adına sonuçlandırılarak belgeleri düzenlenmiştir.
Ayrıca; 3143 Sayılı “ Sanayi Sicil Kanunu “, 1163 Sayılı “Kooperatifler Kanunu “ 6762 Sayılı “ Türk Ticaret Kanunu”,5362 Sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu”, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, 3213 Sayılı “ Maden Kanunu”, 4054 Sayılı “ Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı “ Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanın kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmekte ve ilgililere yardımlarımız devam etmektedir.
(Mücadele)

Share