logo

12 Eylül 2007

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü faaliyet raporu açıklandı

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Haluk Uysal, yaptığı yazılı basın açıklamasında Ağustos ayı faaliyet raporuyla ilgili bilgi verdi.
Uysal, yaptığı açıklamada; “Bu ay içinde sonuçlanan şikayet sayısının tamamının tüketici lehine sonuçlandığını ifade etti ve şunları söyledi;
Kuruluş izinleri ve belgelendirme işlemleri şunlardan oluşmuştur;
1- 1163 Sayılı Kooperatif Kanununa tabi 1 adet Kooperatif kuruluşu işlemi yapılmıştır.
2- 5 adet firmaya Sanayi Sicil Belgesi verilmiş, 13 adet firmanın Sanayi Sicil Belgesi vizesi yapılmıştır.
Ölçü ayar ve denetim işlemleri ise şunlardır;
Ölçü ayar memurlarınca 3722 adet Ölçü ve Tartı Aleti’nin İlk ve Periyodik Muayenesi yapılmış, bunlardan 3565 adedi damgalanmış, 157 adedi uygun bulunmayarak reddedilmiştir. Ay içinde toplam 297 adet su ve elektrik sayacının şikayetli muayenesi yapılmış, 168 adedinin doğru, 129 adedinin bozuk olduğu tespit edilmiş, muayene neticeleri şikayet sahiplerine iletilmiştir. Ayrıca 51 işyerinde, 157 adet ölçü aleti ansızın muayeneye tabi tutulmuştur. Bu ay içinde muayene ve damgalama ücreti olarak, 8.117.90 YTL, tahsil edilerek Bakanlığımız “Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu” hesabına yatırılmıştır.
Tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi;
İl Müdürlüğümüze intikal eden tüketici şikayetleri; 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Merkezleri diğer illerde ve ilçelerde bulunan firmalarla ilgili şikayetler o İl Müdürlüklerine veya ilçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanmaktadır.
Bu ay içinde İl Müdürlüğümüze intikal eden tüketici şikayeti sayısı 27 adettir. Bu şiyayetlerin 26 adedi Ayıplı Mal ve Hizmet, 1 adedi Kapıdan Satış şikayetleridir. Bu ay içinde sonuçlanan şikayet sayısı 18 olup, tüketici lehine sonuçlanmıştır.
Denetim Çalışmaları:
İlimiz merkez ve ilçelerinde yapılan denetimlerde; 3 işyerinde 82 adet LPG tüpü ile 6 mamul zorunlu standartlar yönünden denetlenmiştir. 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 10 firmada 53 ürün denetlenmiştir. Ayrıca 4703 sayılı Kanunun kapsamında 11 firmada 11 adet ürünün denetimi yapılmıştır.
Altı adet firmaya Garanti Belgesi verilmiştir.
İlimiz sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan 10 gerçek kişinin “Y-Yetki Belgesi” başvuruları Valilik adına sonuçlandırılarak belgeleri düzenlenmiştir.
Ayrıca; 3143 Sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşki lat ve Görevleri Hakkında “Türk Ticaret Kanunu”, 5362 Sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu”, 5174 Sayılı “Tür kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Ka nunu”, 3213 Sayılı “Maden Kanunu”, 4054 Sayılı “Reka betin Korunması Hakkında Kanun” ve 4822 sayılı Ka nunla değişik 4077 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hak kında Kanun” ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mev zuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun” kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmekte ve ilgililere yardımlarımız devam etmektedir.
(Mücadele)

Share