logo

24 Kasım 2007

Rotary ve Halk Eğitim Merkezi’nden eğitim işbirliği

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ile Nazilli Rotary Kulübünün ortaklaşa düzenlediği ?Ana-Baba Okulu? seminerleri başladı. Halka yönelik yapılan seminerlerin ikincisinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ruken Akar Vural ?Evde ve okulda etkili yurttaşlık eğitimi? konulu seminer verdi.
Nazilli Belediye Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen öğretmen ve velilere yönelik seminere Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Karakaşlı, Nazilli Rotary Kulübü 2007-2008 Dönem Başkanı Metin Başalan, kulüp üyeleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Her hafta aileleri önemle ilgilendiren faydalı olacak bilgileri aktarmak için konusunda uzman öğretim üyelerinin Nazilli halkına büyük destek olduğunu ifade eden Nazilli Halk Eğitimi Müdürü Hasan Karakaşlı’nın konuşmasının ardından sunumuna başlayan Yrd. Doç. Dr. Ruken Akar Vural tarafından “Evde ve okulda etkili yurttaşlık eğitimi” konulu seminerini verdi.
Eğitim kurumlarının yanıt vermesi gereken en önemli sorular; Nasıl bir birey? Nasıl bir yurttaş? ve Nasıl bir meslek adamı? Soruları olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ruken Akar Vural ?Nasıl bir yurttaş? Bu sorunun yanıtı, ülkelerin eğitim felsefeleri, eğitim politikaları, eğitime ilişkin kanun, yönetmelik ve okul programlarında saklıdır. Demokratik yurttaşlık eğitimi ailede başlar ve okulda sistemli planlı programlı biçimde devam eder. Demokrasi eğitimine okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, müfettişlerin, ailelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin yani eğitimle ilgili tüm tarafların katılımı son derece önemlidir? dedi.
Demokrasi eğitimine öğrencilerin katılımını sağlamak için gerekli kriterleri anlatan Vural ?Öğrenci merkezli eğitim, karar alma süreçlerine katılım, öğrenci kurulları, ders dışı etkinlikler, bilgilendirme ve şeffaflık, ifade özgürlüğü, grup çalışmalarının özendirilmesi, sınıf ve okul kurallarının öğrencilerin katılımlarıyla belirlenmesi, öğrenci paylaşımı, hak arama bilinci, her bir bireye saygı gösterilmesi ve ayrımcı davranışların sergilenmemesi, işbirliğini destekleyen fiziksel olanakların sağlanması, öğrencilerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler düzenlemeleri ve bunlara katılmaları özendirilmelidir. Öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikler sergilenmeli, öğrenciler takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Ödevlerde güncellik, işlevsellik ve gelişim göz önünde bulundurulmalıdır? ifadelerine yer verdi.
Ailede yurttaşlık eğitiminin de öneminden söz eden Vural, ailede alınan kararların demokratik biçimde çocuğun da katılmasına olanak tanınması gerektiğini ifade etti.

(İHA)

Share