logo

27 Ekim 2007

Philip MorrisSA KOBİ’lere AB Mevzuatının etkilerini anlattı

Philip Morris/Sabancı tarafından Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) işbirliği ile gerçekleştirilmekte olan seminer, KOBİ’lere ilişkin AB müktesebatını, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecine yönelik olarak aktarmak ve Türkiye’nin mevcut Avrupa Birliği KOBİ mevzuatına uyumunu ortaya koymak amacıyla düzenleniyor.
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Uzmanı Can Baydarol tarafından verilen seminerde, Avrupa Birliği KOBİ politikalarının hukuki dayanağı ve Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik mevcut politika araçları olan, bununla birlikte eylem planını da belirleyen, Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Sözleşmesi ile Rekabetçilik ve Yenilik Yaratma Çerçeve Programı (2007-2013) hakkında detaylı bilgi sunuluyor.
Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Müdürü Arzu Amirak seminere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi üretimin ve ekonominin kilit noktasını oluşturan KOBİ’ler, ülkenin sürdürülebilir kalkınma politikası içerisinde büyük bir önem taşımaktadır. İzmir’de başlayan seminerlerde; KOBİ’lerin ve ilgili mevzuatın Avrupa Birliği’ne uyumu çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin alması gereken tedbirleri ana hatlarıyla aktarmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliği KOBİ politikasına uyumunu teşvik edici unsurlardan birini oluşturan ve Avrupa Birliği tarafından KOBİ’lere sağlanan çeşitli finansal fonlardan Türkiye’nin aday ülke olarak nasıl yararlanabileceğine dair verilen bilgilerden katılımcıların faydalanacağını umuyoruz. KOBİ eğitimlerini İzmir, Aydın, Denizli, Balıkesir ve Kütahya illerimizde sürdürüyoruz.” dedi.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde bilgi düzeyinin artırılması amacıyla Philip Morris/Sabancı tarafından 2005 yılında “Ege Fikir Önderleri AB Eğitimleri” adı altında İzmir’de başlatılan ve 2006 yılında Ege Bölgesi’ndeki 9 ilde sürdürülen programa 1322 kişi katılarak sertifika almıştı. 2007 yılı eğitimlerinde İzmir, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Kuşadası’nda AB Mevzuatı’nın turizm sektörüne olası etkilerinin neler olacağı konusunda çeşitli bilgilerin aktarıldığı seminerler düzenlendi ve bu seminerlere 200 işletme sahibi ve üst düzey yönetici katıldı.
(Mücadele)

Share