logo

06 Eylül 2007

Okul harcamaları bu yılda velileri yakacak

2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı için geri sayım başladı. Öğrenciler oku la başlamanın heyecanı içindey ken, velilerde okul alışverişi telaşına düş tü. Türk Eğitim-sen Aydın Şubesi Başka nı Rıdvan Naci Devli gazetemize yaptığı özel açıklamada okul harcamalarının bu yıl da velilerin cebini yakacağını ve okul gi derlerinin bir veli için Dörtbin YTL’yi bul duğunu söyledi. Türk Eğitim-Sen olarak yaptıkları araştırmaya göre;
ana sınıfına başlayacak bir öğrenci için 40, ilköğretim birinci sınıfa başlayacak bir öğrenci için 38, genel liseye başlayacak bir öğrenci için 42 ve meslek lisesine başlayacak bir öğrenci için 39 ayrı kalemde masraf yapılması gerekmektedir diyen Başkan Rıdvan Naci Devli açıklamasının devamında özetle şunları söyledi” İlköğretim okullarına bağlı anasınıfına başlayan bir öğrencinin okula ilk adımının maliyeti 402,75 YTL ile 1.014,26 YTL arasında değişmektedir. Çocuğunu ilköğretime yeni kayıt yaptıracak aileler de, ortalama 484,98 YTL harcama yapacaktır. Aileler çocuğunu okula eksiksiz göndermek istiyorsa, bu rakam 1.585,12 YTL’ye kadar çıkacaktır.
Ortaöğretim çağına gelmiş çocukları bulunan ailelerin işi daha da zordur. Genel liseye başlayacak öğrencinin ailesine maliyeti 684,43 YTL ile 2.104,67 YTL arasında değişmektedir. Meslek lisesi öğrencisinin eğitim-öğretime hazır bir şekilde başlayabilmesi için de 681,43 YTL ile 2.108,67 YTL arasında masraf yapılması şarttır. Bir veli, biri ilköğretim diğeri genel lisede olmak üzere iki çocuğunu okula gönderebilmek için ortalama 1.169,41 YTL masraf yapacaktır. Aynı velinin çocuklarını okula eksiksiz giriş yapmasını istemesi durumunda maliyet 3.689,79 YTL’ye çıkacaktır. Şayet aile bir çocuğunu genel lisede, diğerini meslek lisesinde okutacaksa cüzdanı daha da yanacaktır. Zira bu ailenin yapacağı masraf, 1.365,86 YTL ile 4.213,34 YTL arasında değişecektir. Görüldüğü üzere çocuk okutmanın maliyeti oldukça fazladır. Kayıt ücreti, servis ücreti, kıyafet parası, defter parası derken, okul masrafı binlerce YTL’yi bulmaktadır. Dar gelirli vatandaş için bu maliyeti karşılamak ne yazık ki çok zordur. Üstelik her yıl karne parası, cam parası, temizlik parası v.b. adlar altında çeşitli paralar da çocuklarımızdan tahsil edilmektedir.
İdareci ve öğretmenlerin görevi tahsildarlık değil eğitimciliktir.Bütçeden eğitime ayrılan payın yetersizliği sebebiyle okulun masraflarının devletçe karşılanan bölümü yetersiz kaldığı için her yıl kayıt parasıydı, karne parasıydı, temizlik parasıydı diye görevi eğitim ve öğretim olan öğretmenler zorunlu tahsildar durumuna düşürülmekte; öğrenci ve velinin gözünde itibar kaybetmektedirler.Her şeye para bulan iktidar sıra memurun maaşıyla eğitim masraflarına gelince nedense para bulamamaktadır.Veli üzerindeki yük her geçen gün daha da artmaktadır.Sendika olarak bir an önce eğitime ayrılan payın artırılması ve öğretmenlerin asıl işi olan eğitimciliğin dışında bu tür konuarla ilgilenmek zorunda bırakılmamasını istiyoruz.

(Mücadele)

Share