logo

07 Ağustos 2013

Kuşadası Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Açıklama

Kuşadası Belediyesi İmar ve şerhçilik Şehircilik Müdürlüğü tarafından, İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki kayma olduğu iddia edilen bölge ile ilgili açıklama yapıldı.

Söz konubu bölgedeki gelişmelerle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlandığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “ Kuşadası İlçesi İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan S.S. Şençağlayan Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin kuzeybatı yönündeki eski 308 ada 48 parselinde (yeni 2345 ada 1 parselinde) Müteahhit Firma tarafından yapılmakta olan inşaat çalışmaları bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazda Jeoloji Mühendisi tarafından hazırlanan ve Belediyemize sunulan Jeolojik Rapor doğrultusunda çıkan sonuçlara istinaden zeminin iyileştirilmesi(fore kazık,istinat duvarı) için 29/04/2013 tarih ve 139 sayı ile Yapı Ruhsatı verilmiş ve bu Yapı Ruhsatında yapılması gereken çalışmaların sıralaması da belirtilmiştir. Ancak bahsi geçen taşınmaza bina yapılması için herhangi bir ruhsat veya izin verilmemiştir. 31.05.2013 tarihinde Belediyemize gelen bir ihbar üzerine söz konusu taşınmazda yapılan kontrolde Müteahhit Firma tarafından zeminin iyileştirilmesi için yaptırılan fore kazık çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiği tespit edilmiştir.Yapılan inceleme neticesinde taşınmazın topuk olarak tabir edilen alt kısmında fore kazık ve istinat duvarı işlemlerinin bitirilmeden tekniğe aykırı olarak üst tarafta da (Şençağlayan Sitesi Tarafı) hafriyat çalışması yapıldığı ve toprak kaymasının bu çalışmalar sonucu meydana geldiği bu durumun mal ve can güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.Toprak kaymasının durdurulması için fore kazık çalışmalarının ve istinat duvarlarının projesine ve tekniğine uygun olarak Fenni Mesul Yapı Denetim Şirketi, Sorumlu Şantiye Şefi, Müteahhit Firma,Jeoloji Mühendisi kontrolünde ve sorumluluğunda denetiminde yapılması uygun görülmüştür.Bu aşamada tekniğe aykırı olarak hafriyat çalışması yapan ve yaptıran sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu parselde yapılan zemin iyileştirme çalışmaları sırasında yapılan hafriyatlar dolayısıyla oluşan toz ve gürültü yönünden bölgede oturan vatandaşlarımız rahatsız olmaktadır. Ancak alınacak önlemlerin mal ve can güvenliği yönünden yağmur sezonu başlamadan önce tamamlanması için Belediyemiz denetiminde firmanın çalışmalarının hızlı ve tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Fore kazık çalışmaları ve istinat duvarlarının tamamlanmasından sonra bölgede zemin durağanlığı ve güvenliği sağlanacaktır.Dolayısıyla çalışma yapılan parselde ve komşu parsellerde toprak kayması riski ortadan kalkmış olacaktır.Söz konusu parselle ilgili olarak Binalarla ilgili Yapı ruhsatı verilmesi konusu İmar Planına Esas Jeolojik Etüdlerin tamamlanması ve incelenmesi sonucunda değerlendirilecektir"

 

(İHA)

Share