logo

24 Ocak 2007

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ DİDİM’DEKİ TAŞINMAZLARI TAHSİS EDİYOR!

İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktak ka, gazetemize yaptığı özel açıklamada “Kamu taşınmazlarının turizm yatırımla rına tahsisi hakkındaki yönetmelik” hü kümlerine uygun olarak Aydın’ın Didim ilçesindeki taşınmazların turizm amaçlı yatı rım yapmak üzere yerli ve yabancı girişim cilere tahsis edileceğini belirtti ve özetle şun ları söyledi;
“Kültür ve Turizm Koruma ve Geli şim Bölgesi ile turizm alan ve merkezleri kapsamında yer alan Didim Akbük’e bağ lı Saplıada, Çukur, Gevrek, Mercimek ve Göllüdam’da yer alan 8 tane alan-tesis, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edile cek. Şartnamede belirtilen kamu taşın mazları, 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanu nun 8.maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu taşınmazlarının Turizm Yatı rımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.
Girişimciler 30 Ocak 2007 saat 16:30’a kadar Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelik gereği kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri Bakanlık Genel Evrağı (Turizm Bürosu AG Katı) İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Balgat/Ankara adresine teslim etmeleri gerekmektedir.” dedi
(Mücadele)

Share