logo

19 Eylül 2007

Haklarımızın farkına varalım

MHP Milletvekili Recep Taner, gazetemize yaptığı özel açık lamada, son haftalarda Orta doğu da yaşanan olayları ve hükümetin politikalarını değerlendirdi.
Vekil Taner, yaptığı açıklamada;
“Son günlerde Ortadoğu da yaşanan gelişmelere baktığımızda Sayın Başbakanın eş başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesinin ikinci aşamasının başlamakta olduğunu görmekteyiz. Zira, Büyük Ortadoğu Projesi ortaya atılırken o bölgedeki 22 devletin sınırlarının yeniden belirlene ceği ortaya konmuştu. Şu anda bu projenin tekrar canlandırılması yönün de gayretlerin olduğu ortadadır.
Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlı ğının, komşu ülkelerde yaşanan bu geliş meler karşısında stratejik müttefikimiz dedikleri ABD´yi kızdırmamak için yaşa nan olaylara seyirci kaldığını görmek teyiz.
Tıpkı Irak´ın kuzeyinde oluşturul maya çalışılan kürt devletine veya Irak´ta askerimizin başına çuval geçiril mesine seyirci kaldıkları gibi Sayın Başbakan, gerek hükümet programı, gerekse yurt içinde yaptığı toplantılarda Irak konusunda ve Kerkükte ki, telafer de ki insanlık trajedileri karşısında ken di kamu oyumuzu rahatlatırken bunun gereğini yerine getirmekte isteksiz davranmakta olduğunu takip etmek teyiz. Türkiye Cumhuriyetinin onurlu bir dış politika izleyeceğini hissettirmesi, anlaşmalarda halkını ve soydaşlarımızın haklarını koruması; bunun yanında komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerde tavır koymanın, okyanus ötesinden gelen ülkelerden önce Türk devletinin hakkı olduğunun hatırlatılma sı görevini yerine getirmesi gereklidir” dedi.
(Mücadele)

Share