logo

13 Temmuz 2013

Erdem; “Türkiye Ve Aydın Tarımı Büyüyor”

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Türkiye ve Aydın tarımının AK Parti döneminde hayata geçirilen proje ve destekler sayesinde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Tarım Büyüyor, Türkiye Büyüyor” sloganıyla yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye’nin dünyanın 7’inci büyük, Avrupa’nın ise ‘en büyük’ tarımsal gücü olduğunu belirten Mehmet Erdem, “Türkiye tarımı son 9 yılın 8’inde büyüyerek son yarım yüzyılın rekorunu kırdı. Türkiye, 75 milyon insanımızın ve 32 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayıp, üstüne188 ülkeye bin 663 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna yükseldi” dedi.

AK Parti döneminde Aydın’a verilen tarımsal desteklerde büyük bir artış olduğunu belirten Erdem, “Aydın’da 2002 yılında verilen tarımsal destekler 45,3 milyon iken bu rakam 2012 yılında 4 kat artarak 226,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde Aydın’a toplam 1 milyar 402,2 milyon TL destek verildi. Çiftçilerimiz ilk kez mazot desteği ile tanıştı. Aydın’da çiftçilerimize, bu dönemde 81,5 milyon TL mazot desteği sağlandı. Kimyevi gübre desteği doğrudan çiftçimize verildi, gübre fiyatlarındaki artıştan üreticimizin olumsuz etkilenmesi önlendi. Aydın çiftçisine, bu dönemde toplam 72,7 milyon TL gübre desteği sağlandı. 5,1 milyon TL toprak analizi desteği ödendi” diye konuştu.

Prim desteklerinde de önemli bir artış olduğunun altını çizen Erdem, “Aydın ilimize verilen prim desteği 2002 yılında 17,5 milyon TL iken bu rakam 2012 yılında 6 kat artarak 122,2 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde Aydın’a toplam 712,3 milyon TL prim desteği verildi. Aydın’a verilen hayvancılık destekleri 2002 yılında 2,2 milyon TK iken bu rakam 2012 yılında 30 kat artarak 68,1 milyon TL oldu. Bu dönemde Aydın’a toplam 302 milyon TL hayvancılık desteği verildi. Tarımsal kalkınma kooperatiflerine tam destek verilerek, bereketli bir geleceğin oluşmasına adım atıldı. Aydın’da 1990-2002 döneminde 11 adet kooperatif projesine 627 bin TL kredi desteği sağlanmış iken, 2003-2012 döneminde 27 adet kooperatif projesine 27,3 milyon TL destek sağlandı. Bu projeler ile bin 748 aile desteklendi. Kooperatiflere verilen kredi desteği 42,5 kat arttı. Kırsal kalkınma hamlesi başlatıldı. Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayan yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006 yılında başladı. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile ilgili yatırımlar, makine ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama yatırımları desteklendi. Aydın’da 79 tarımsal sanayi tesisi tamamlandı, 15,8 milyon TL hibe desteği ödendi. Bin 199 kişiye istihdam sağlandı. 3 bin 555 adet yeni makine ekipmana 10,9 milyon TL hibe desteği verildi. Tarım sigortası ile çiftçimizin alın teri güvence altına alındı. Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir rüya olan Tarım Sigortaları uygulamaları 2006 yılında başlatıldı. Çiftçimizin alın teri güvence altına alındı. Poliçe bedelinin yüzde 50’si hibe olarak karşılandı” şeklinde konuştu.

AYDIN TARIMI DEĞİŞTİ VE DÖNÜŞTÜ

Aydın tarımındaki değişim ve dönüşüm çalışmalarına da dikkat çeken Erdem, şunları söyledi: “Türkiye’de 10 bin, Aydın’da 144 tarım danışmanı göreve başlatıldı. İlk kez ‘performansa dayalı sözleşme yenileme esası’ bu personel için uygulandı. Köylerde, beldelerde üreticimizin ayağına giden, onlarla omuz omuza çalışan tarım danışmanları ile çiftçilerimizi bilgiyle buluşturduk. Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmaları hız kazandı. Aydın’da, 2002 yılında 17 bin 317 adet suni tohumlama yapılıyor iken, 2012 yılında bu sayı 120 bin 239 adede ulaştı. Son 10 yılda suni tohumlama sayısı 6 kat arttı. 2003-2012 yıllarında toplam 838 bin 347 adet suni tohumlama yapıldı. Hayvan hastalıklarıyla daha etkili mücadele edildi. Hayvan hastalıklarıyla mücadele için önemli projeler hayata geçirildi. Son 10 yılda Aydın’da; şap, brucella, sığır tüberkülozu, şarbon, koyun-keçi vebası, koyun-keçi çiçeği, kuduz hastalıklarına karşı etkin aşılama programları uygulandı. Büyükbaş hayvanlarının tamamı kayıt altına alındı. Gıda mevzuatımız, AB gıda mevzuatı ile uyumlaştırıldı. Ülkemizin her yerindeki vatandaşımızın tarladan sofraya güvenilir gıdayı tüketmesi sağladı. Halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak üzere birçok yeni düzenleme yapılarak, uygulamaya geçirildi. Gıda üretim ve satış yerlerinde denetimler arttırıldı. Aydın’daki gıda denetçisi sayısı 2002 yılında 15 iken, 2012 yılında 116'ya çıkartıldı. Gıda denetimi sayısı ise 2002 yılında bin 616 adet iken, 2012 yılında 8 bin 469 adede çıkarıldı. Halkımızın 24 saat arayarak ihbar, şikayet veya bilgi alma talebinde bulunabileceği ‘174 Alo Gıda’ hattı faaliyete geçirildi. Mera ıslah çalışmalarına büyük önem verildi. Sağlanan destekler ve yapılan ıslah çalışmaları ile yem bitkileri üretim alanlarında önemli artışlar sağlanarak kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 75’i karşılanır hale geldi. Aydın’da, 7 proje kapsamında 8 bin 271 dekar alanda mera ıslahı yapıldı. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına daha fazla önem verildi. Aydın’da 2003-2012 döneminde, farklı tarımsal konularda 369 adet eğitim kursu açıldı ve 11 bin 24 çiftçimize eğitimler verildi. Toplam 52.962 kitap-broşür çiftçilerimizi bilgilendirmek amacıyla dağıtıldı. Aydın, IPARD Programı ile Avrupa Birliği tarafından kırsal kalkınmanın desteklenmesi için ülkemize sağlanan 800 milyon Avro hibeden faydalanıyor. Ülkemizin sağlayacağı ulusal katkıyla birlikte toplamda 1 milyar Avroyu geçen kaynak ile Aydın’da; et, süt, meyve-sebze ve su ürünleri sektörleri destekleniyor. Kırsal alandaki yatırımlara hibe desteği sağlanıyor. AB hibe fonlarını yatırımcılarla buluşturacak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aydın İl Koordinatörlüğü kuruldu. Sağlanacak AB hibe destekleri ile Aydın’da tarım ve kırsal alanların kalkınması hedefleniyor. 2006 yılında başlatılan ve tarımın neden olduğu çevre sorunları ile mücadele edilmesi amaçlayan ‘Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Projesi’ne 2011 yılında Aydın’da dahil oldu. Aydın’da, üretirken çevreye saygılı, doğal dengeyi gözeten ve bunun yanında tarımın neden olduğu sorunların çözümünü esas alan projeler uygulayan üreticilere destek sağlandı. ÇATAK Projesi kapsamında Aydın’da bugüne kadar toplam 1,7 milyon TL destek ödendi. Aydın ili bazında TİGEM tarafından 2002-2012 yılları arasında 9 bin 327 ton hububat ve 431 ton yem bitkisi sertifikalı tohumu dağıtıldı. Hayvan yetiştiricilerine 96 baş damızlık sığır ve 255 baş damızlık koyun tahsis edildi. Çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması ve tohumluğa kolay ulaşımının sağlanması amacıyla İl genelinde 1 adet TİGEM bayisi oluşturuldu. Sertifikalı tohum ve fide/fidan kullanımına 2005 yılında, sertifikalı tohumluk üretimine 2008 yılında ilk kez destek verilmeye başlandı. Aydın’da 2005-2012 döneminde; sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerimize toplam 1,5 milyon TL, sertifikalı fide/fidan kullanan üreticilerimize toplam 8,2 milyon TL destekleme yapıldı. Sertifikalı tohumluk üretimine ise 2008 yılından bugüne toplam 206 Bin TL destek verildi. Toprak Mahsulleri Ofisi, Aydın’da son 10 yılda 346 bin 987 ton hububat alımı yaptı ve karşılığında çiftçilere 124,2 milyon TL ödedi. Arazi toplulaştırma çalışmaları hızlandırıldı. Aydın’da, 36 köyde 22 bin 927 hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca 5 köyde 21.585 da arazinin dağıtım çalışmaları tamamlandı. Süne mücadelesinde havadan ilaçlama kaldırıldı. Çevreyi ve ürünü koruyan mücadele çalışmalarına geçildi. Biyolojik çalışmalara ağırlık verilerek, ağaç dikimi, faydalı böcek üretimi salımı çalışmaları yapıldı. Uygulamaya konulan bu etkin tedbirler neticesinde emgili dane oranı yüzde 3,8’den yüzde 0,75’e düşürüldü. Böylece, sünenin neden olduğu kalite kayıpları azaltıldı, ihtiyaç duyulan kaliteli buğdayın büyük bir bölümü yerli üretimle karşılandı ve ekonomimize önemli katkılar sağlandı”

TARIMDA 2023 VİZYONU

Türkiye tarımının 2023 vizyonu ve hedeflerinden de söz eden Erdem, sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilir tarımsal büyümesini devam ettiren, Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 150 milyar dolara ulaşmış, Tarımsal ihracatı 40 milyar doları aşmış, Parçalı arazilerini birleştirerek 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamlamış, 8,5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamı modern sulama teknikleriyle suya kavuşmuş bir Türkiye’dir”

(İHA)

Share