logo

23 Ağustos 2007

e-borcu yoktur, uygulaması önemlidir

SSK İl Müdürü Saffet Dinç, yaptığı yazılı basın açıklamasında, “e-borcu yoktur” uygulamasındaki yeniliklerle ilgili bilgi verdi.
Dinç, yaptığı açıklamada; “e-bildirge uygulamasında olduğu gibi, e-borcu yoktur uygulaması ile kendilerine sunulan bu kolaylıktan yararlanmaları için gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işverenlerimizin sigorta il müdürlüğümüze müracaat etmelerini önemle rica ederiz”dedi ve özetle şunları söyledi;
Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tüm ihalelerde, katılımcıların “kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu” olduğu takdirde ihale dışında bırakılacağı öngörülmüştür.
Söz konusu Kanun hükümleri uyarınca, istekliler tarafından, Kurumumuzdan “borcu yoktur” yazısı talep edildiğinde, tüm Türkiye çapında (SSK İl Müdürlükleri bazında) istekli adına kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup, olmadığına bakılmaktadır.
Bu tür borç sorgulama işlemleri, bazı durumlarda çeşitli yazışmaları gerektirmekte ve dolayısıyla kısa sürede gerçekleştirilememektedir. Bu durum işverenler açısından çeşitli olumsuzluklara ve mağduriyetlere sebep olmaktadır.
Üstelik Sigorta İl Müdürlüklerinde, esas vazifesi prim alacaklarının takip ve tahsili işlemleri olan sigorta primleri servisi çalışanları, mesailerinin büyük bölümünü bu işe ayırmakta ve bu yüzden esas vazifelerinde aksaklıklar meydana gelmektedir.
Kurumumuz hem yaşanan mağduriyetleri önlemek, hem de Kurumumuzun etkinliğini artırmak için, “e-Borcu Yoktur” projesini geliştirerek, 22.11.2005 tarihinde uygulamaya koymuştur.
Bu sayede işverenlerimiz, Kurumumuza uğramaksızın, internete bağlı herhangi bir bilgisayarı kullanarak, 7 gün 24 saat borcu yoktur yazısı alabilmektedirler.
Başvuru için, internet sitemizde (www.ssk.gov.tr) yer alan başvuru formlarının doldurularak, ekleri ile birlikte Sigorta İl Müdürlüğümüzce gönderilmesi yeterlidir. Başvuru sadece bir kere yapılmakta, ileride tescil edilecek tüm işyerleri sisteme otomatik dahil olmaktadır.
Başvurudan sonra Sigorta İl Müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra, e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılacak ve işverenlerin kullanımına açılacaktır. e-Borcu Yoktur için ayrı bir şifre verilmeyecektir. e-Borcu Yoktur uygulaması, işverenlerimizin hali hazırda kullandıkları e-bildirge ana menüsü üzerinden yürütülecektir.
Aşağıdaki durumlarda Kurumumuz bilgi işlem programlarınca, elektronik olarak e-Borcu Yoktur belgesi üretilebilecektir.
* 4734 Sayılı Kamu İhale kanunu çerçevesinde yapılan ihalelere katılmak için,
* Devam eden ihaleli işlerde hakediş ödemeleri için,
* İhale konusu olmayan işlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ibraz etmek için.
e-Borcu Yoktur belgesi üretildikten sonra, herhangi bir yazıcıdan çıktı alınarak, gereken yere ibraz edilebilir. Ayrıca Sigorta İl Müdürlümüzce onaylanmayacak, imza edilmeyecek ve mühür/kaşe basılmayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, elektronik olarak hazırlanarak kendilerine sunulan e-Borcu Yoktur belgesinin geçerliliğinden şüphe duymaları halinde, internet sitemizdeki (www.ssk.gov.tr) e-Borcu Yoktur kontrol uygulaması bölümüne girerek, belge üzerinde yer alan barkod numarasındanbelgenin geçerli olup olmadığını sorgulayabilirler.
e-Borcu Yoktur uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler, www.ssk.gov.tr internet adresinden, Sigorta İl Müdürlüğümüzden veya 0.256 213 60 55 / 307-309-311 nolu telefonumuzdan temin edinilebilir.
e-bildirge uygulamasında olduğu gibi, e-Borcu Yoktur uygulaması ile kendilerine sunulan bu kolaylıkta yararlanmaları için gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işverenlerimizin Sigorta İl Müdürlüğümüze müracaat etmelerini önemli rica ederiz”dedi.
(Mücadele)

Share