logo

12 Ağustos 2013

DSP Genel Başkanı Masum Türker’in Ergenekon Davası İle İlgili Açıklaması

ÖZGÜRLÜKLER MAHKUM EDİLEMEZ

Bu dava tarihimizde Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşma davası olarak anılacaktır.

Ergenekon Terör Örgütü diye bir örgütün varlığı “ ERGENEKON DAVASI ” ile anılır olmuştur. Ergenekon davası,  birbiri ile ilgisi olmayan kesimlerle sanal olarak yaratılan terör kapsamında bir araya getirilerek örgütlenmiş duruma düşürülmüş ve kamuoyu, 5 yılı aşkın bir süre içinde yaratılan oluşumu ibretle izlemiştir.

Birbiri ile ilişki kurması ve bir araya gelmesi mümkün olmayan insanlar aynı dosyada yargılanarak halk da şaşkına çevrilmiş ve yaratılan bu baskı ile sindirilmiştir.

Yargılananlar arasında suça teşebbüs etmiş hatta bazı suçları işlemiş olanlar olabilir. Ancak bu kişilere ait dosyalar ana dosyaya bilinçli olarak sonradan eklenmiştir. Sonradan eklenmiş olan bu dosyalarda adı geçen sanıklar dışındaki suçlananlar iktidara muhalif kişiler ve kamuoyunda tanınmış Bilim adamları, Gazeteciler, Siyasetçiler, Komutanlar ve özellikle Genel Kurmay Başkanlığı yapmış kişilerden seçilmiş olup suçlanmalarına yol açan deliller de sanal olarak üretilmiştir.

Yargılama sürecinde yapılan usul hataları mahkeme kararlarının sakatlanma sına yol açmış, Adil Yargılanma Hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Bu durum mahkeme kararını adil ve hukuki olmaktan çıkarmıştır. Mahkemenin nihai kararı kamu vicdanını yaralamış hukuka olan güveni azaltmıştır.

Sadece bu davaya bakmakla görevlendirilmiş özel yetkili mahkemelerin demokratik ülkelerde bir başka eşi ve benzeri yoktur. Bu görevi nedeniyle bu mahkemelerin siyasi iktidarın güdümünde kararlar aldığı görülmektedir Verilen son kararlarla yargının siyasallaştığı söylemleri bir kere daha tescillenmiştir. Kaldı ki, bu mahkemenin görevi aldığı karardan sonra sona ermiştir. Bu niteliği ile özel yetkili mahkeme ayrıca özel görevli mahkeme haline gelmiş ve verdiği kararla birlikte bu görevi de sona ermiştir.

Sanıklara verilen cezalar çok ağırdır . Hangi somut delillere dayanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ve benzeri cezaların verildiği belli değildir. Fiil olmadan suç olmayacağı dikkate alınmadan kişilerin mahkum edilemeyeceği açıktır. Suç örgütü üyesi kişilerden oluşturulan gizli tanıklarla, doğruluğu kanıtlanmamış dijital verilerle, tek başına delil olma kabiliyeti olmayan dinleme kayıtlarıyla kişilerin mahkum edilmesi ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Kanıtları şüpheyle karşılıyoruz. İşte yukarıda belirtmiş olduğumuz Ergenekon Terör Örgütü sanal olarak böylece yaratılmıştır.

Genel Kurmay Eski Başkanı Sayın İlker Başbuğ’un yargılanmasında ayrıca usulsüzlükler vardır. İlker Başbuğ’un Anayasadaki değişiklik gereği özel yetkili mahkemede yargılanmaması aksine Yüce Divan’da yargılanması gerekirdi. İlker Başbuğ’la ilgili verilen karar bu yönden de usulsüz ve sakattır.

Özgürlükler mahkum edilemez.

Mahkemenin kararı Türkiye’yi kutuplaştırıcı niteliktedir. DSP adil bir karara varana kadar yargılama sürecinin takipçisi olacaktır.

 

(Mücadele)

Share