logo

29 Ekim 2007

Doktorlara kalp-damar hastalıkları sunumu

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18 ildeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlara uydu aracılığıyla eş zamanlı olarak kalp-damar hastalıkları konusunda bilgi verildi.
Aydın’daki birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlara yönelik Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonundaki toplantıya 100 doktor katıldı.
Toplantıda Türk Kardiyoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği temsilcilerinin sunumları uydu aracılığıyla canlı olarak doktorlara iletildi.
Sunumda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2005 yılında toplam 58 milyon ölümün yüzde 30’unun kalp-damar hastalıklarından kaynaklandığı, bu oranın 2020 yılında yüzde 36’ya ulaşacağının öngörüldüğü anlatıldı.
Türkiye’de kalp-damar hastalıklarından ölümlerin yıllık ortalama artış oranın yüzde 5 olduğu, Sağlık Bakanlığınca bu oranın yüzde 2’lere indirilmesinin hedeflendiği belirtilen sunumda, kalp-damar hastalıklarında risk faktörlerinin en önemlilerinin sigara kullanımı, aşırı kilo, hipertansiyon ve diyabet olduğu ifade edildi.
Kalp-damar hastalıkları risk hesaplama yöntemlerinin de anlatıldığı sunumda, doktorların SMS ile gönderdiği sorular da yanıtlandı.
(Mücadele)

Share