logo

01 Temmuz 2013

“Devlet Aydın’a Teşvik Uygulamalı”

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(SMMO) Başkanı Fettah Açan, Aydın’da bulunan 7 organize sanayi bölgesinden üçünün aktif halde olduğunu belirterek, “Aydın’daki tarımsal sanayiye yönelik KOBİ’ler desteklenmeli. Devlet, sektörel teşvikler uygulamalı” dedi.

Aydın SMMO Başkanı Açan, mali tatilin 2 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacağını ifade ederken, “Mesleki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için meslektaşlarımızca tüm önlemlerin alınacağını belirtmeliyiz” dedi.

Mali tatil uygulandığı tarihlerde,inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenmeyeceğini kaydeden Açan, “Vergi dairelerine verilen beyannameler, bildirimler ve ödemeleri SGK’ya verilen beyan bildirim ve ödemeleri,İşsizlik Sigortası beyan bildirim ödemeleri, İş Kanunu’na göre yapılması gereken,beyan bildirim ve ödemeleri gibi işverenlerce yapılması gereken yükümlülükler mali tatilin bitiminden itibaren yedi gün içinde yerine getirilecektir. Ayrıca, mali tatile rastlayan sürelere ilişkin tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak.Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedinci gün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.”dedi.

Mali tatil süresinde Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili beyan, bildirim ve ödemelere normal süresi içerisinde yerine getirileceğini ifade eden Açan şöyle devam etti: “Mali tatil esas itibariyle mükellefiyeti ilgilendiren bildirim ve beyanların sürelerinin ertelenmesine yöneliktir. Dolayısıyla vergi daireleri ve diğer kamu kurumları tarafından kayıt dışı işlemlere ait denetim ve kontroller mali tatilde de devam edecektir. Mükelleflerin mali tatil süresinde yasalarda öngörülen şekilde düzenlenmesi gereken fatura, fiş v.b belgeleri düzenlemeleri ve mükelleflerin bu konudaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. 3568 sayılı Meslek Yasamıza göre yetki almış meslek mensupları, mükellef ile idare arasında koordinasyon görevini üstlenmekte olup, onlara ait işlemlerin başta vergi dairelerini ve SGK’ya beyanı ve bildirimlerini yapma görevini yerine getirmektedir. Bu yıl 7.’si uygulanacak mali tatil; hem kamu idaresini, hem işveren kesimi, hem de biz meslek mensuplarını kapsam içine almaktadır. Bu nedenle mali tatil uygulamasını tüm tarafların benimsemesi ve uygulama birliğini oluşturması gerekir. Özellikle kamu idaresinin bu konudaki hukuki düzenlemeleri yapması beklenmektedir. Mükellef ile idare arasındaki koordinasyon görevini üstlenen biz meslek mensupları mali tatili uygulayacak ve savunacağız. Yaptığımız işin önemi ve özelliği gereği bedenen ve fikren yoğun çalışma isteyen bir mesleği icra etmekte olduğumuz aşikardır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve gelişen teknoloji bizlerin bu çalışmayı yapmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm kamuoyunun bu çalışmamızın karşılığında da hem yaptığımız işe hem de bizlerin sosyal kazanımlarına destek vermesini bekliyoruz.”

DOMATESİN GETİRİSİ VAR

Aydın’ın tarım ağırlıklı ekonomiye sahip olduğunu belirten Açan sözlerini şöyle tamamladı: “Domatesin şu anda Aydın piyasasına olumlu bir yansıması var. Tabi ki ileride ne olacağını bilemiyoruz. Aydın’da şu anda 7 OSB bölgesi var. Ancak 3’ü aktif. Özellikle Aydın’daki tarımsal sanayiye yönelik KOBİ’ler desteklenmeli. Devlet, sektörel teşvikler uygulamalı. Aydın’ın ekonomisi böyle daha iyiye gidebilir”

(İHA)

Share