logo

22 Kasım 2007

“Çocuklarımız için yeteri kadar bütçe ayrılmıyor”

Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Meltem Yatağan Aydın Barosun da basın açıklaması yaptı.20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edildiği bu günü, çocukların hakları konusunda değerlendirmeler yapıldığını ve hakların erişilebilir ve kullanılabilirliğini artırmak üzere önerilerini kamuoyu ile paylaşmanın olanak olarak gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti “ Dünya Barışı tüm insanlar için refah, yaşam hakkı ve iyi bir hayat demektir. Yoksullukla savaş, çocuk haklarının sağlanmasın da temel konulardan biridir. Çünkü hakların sağlanması ekonomik nedenlerle de sekteye uğramaktadır. Ulusal düzeyde çocuk politikalarımızın Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak oluşturulması, çocuklar için bütçede yeterince pay ayrılması, Sosyal Hizmet ve Yardım Politikalarının ulusal düzey de bütüncül, kapsayıcı olarak düzenlenmesi, çocuklar için adalet mekanizmasının güçlendirilmesi, gibi yapılması gereken çok şey bulunmaktadır” dedi.
Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Meltem Yatağan komisyon olarak çalışmalarını başladığı 2000 yılından bu zamana kadar mağdur çocuklara vekil tayını, çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması, çocuk yargılamasında uzmanların görev alması ve avukatların rollerinin artırılması,mağdur çocuklar için hak aramanın örseleyeci etkilerinin azatılmasındaki gelişmelerle mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti “ Ancak gelişmelerin yavaş ve ulusal bir politikanın parçası olmaktan uzak olması, işlerin yavaş yürümesi sonucunu doğurmaktadır.Çocuk Hakları Sözleşmesindeki hakların sağlanması için çalışmalara devam edeceğiz. Çocukların yaşama, gelişme,korunma haklarının sağlanmasına ilişkin mekanizmaların geliştirilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz”dedi.
(Mücadele)

Share