logo

14 Şubat 2007

CHP’Lİ VEKİLLERDEN SORU ÖNERGELERİ

CHP Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu TBMM Başkanlığı na verdiği soru önergesinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanı Osman Pe pe tarafından şu sorularının cevaplanması nı istedi;“Son günlerde yoğun olarak baş ta Ankara’da ve yurdun birçok bölgesin de köpeklerin zehirlenerek öldürüldük lerine ilişkin haberleri medyadan okuya rak takip etmekteyiz. Buna göre;
-Ülke genelinde son bir yılda kaç kö pek zehirlenerek öldürülmüştür?
-Bu zehirleme vakalarını yapanlar hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır?
– Her ilde il hayvanları koruma ku rulu oluşturulma zorunluluğu 5199 sayı lı Kanun’da belirtilmiştir. Kaç ilimizde bu kurul oluşturulmuştur?
bu kurul oluşturulmuştur?
-Başken Ankara’da bu kurul en son ne zaman toplanmış, zehirlenerek öldürülen köpekler hakkın da bir çalışma yapmış mıdır?
-Köpek zehirlemenin bir katliam olduğu vurgusunu kamuoyu ile paylaşmak, zehirlenen hayvanlar ve onları zehirleyenler hakkında herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Hayvan sevgisini artırmak amacıyla Bakanlığınızın gerçekleştirdiği bir proje var mıdır? Varsa nelerdir?
-Köpeklerin öldürül mesi yerine hayvan barı naklarında toplanması için yaptığınız yeni çalışmalar nelerdir? Daha çok barınak açılması için Bakan lığınızın özendirici çalış ması olacak mıdır?”
CHP Aydın Milletvekili Mesut Özakcan ise TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.
Vekil Özakcan verdiği soru önergesinde;
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfa tıyla katıldığınız bir tele vizyon programında kullandığınız ifadeler aynı zamanda Ulusal basında da yer almıştır.
Kullandığınız ifadelerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili olarak “seçilecek Cum hurbaşkanı vekil olacak-Adalet ve Kalkınma Partili olacak” ve de “Cumhur başkanının aşırı yetkileri var yetkilerinin daraltılması lazım” gibi ifadeler tarafınızdan kullanılmıştır.
Bu bağlamda;
-Sarfettiğiniz sözlerle Türkiye Büyük Millet Mec lisi Başkanınında olması gereken bağımsız, yansız ve eşitlikçi duruma ters düşmüyor musunuz?
-Cumhurbaşkanının kimler olabileceği, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri Anayasada açıkça belirtilmiş olmasına rağmen kullanmış olduğunuz ifadelerle Anayasal bir çelişki yaratmış ve iktidar Partisi AKP’nin sözcülüğünü yapmış olmuyor musunuz?”
(Mücadele)

Share