logo

29 Haziran 2013

AYTO’dan K Yetki Belgesi Sahiplerine Uyarı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetin Kurulu, taşımacılık yapan K Yetki Beldesi üyelerine yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili uyarılarda bulundu.

AYTO) Yönetin Kurulu’ndan yapılan açıklamada; “Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı’nın 23 Mayıs 2013 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapmış olduğu değişiklik çerçevesinde Yönetmeliğe geçici 10. madde eklenmiştir. Eklenen geçici madde ile ‘Yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenilme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin yüzde 25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla yeniden düzenlenir’ denmektedir” ifadelerine yer verildi.

Değişen maddenin içeriğine de değinilen açıklamada şöyle denildi: “Bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenilme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin yüzde 25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla yeniden düzenlenir. K1 türü yetki belgelerinde, şahıs işletmelerinde 35 ton olarak hesaplanan azami yüklü ağırlık şartı, 23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle 30 tona düşürülmüştür. K türü yetki belgelerinde yenileme işlemi için Bakanlıkça verilmiş süre; yetki belgesinin bitiş tarihinden itibaren 540 takvim gününe çıkarılmıştır. Bu 540 günlük sürenin ilk 270 günü içerisinde yenileme işlemi için tarafımıza başvuru yapılması halinde yetki belgesinin güncel tam fiyatı üzerinden yüzde 5 tahsil edilerek, 271. gün ile 540. günler arası yenileme işlemi için başvurulması halinde, yetki belgesinin güncel tam fiyatı üzerinden yüzde 25 tahsil edilerek yenileme işlemi yapılacaktır. Satış, trafikten çekme, hurdaya ayırma vb. nedenlerle kapasite altına düşülmesi halinde; yetki belgesinin 5 yıllık süresi içinde, kapasite altına düşülen süre 540 takvim gününden fazla olmamalıdır. 540 takvim gününü geçmesi halinde yetki belgesi Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Geçici 10 maddeye istinaden yetki belgesi Devri, değişimi, vergi numarası değişikliği yapılmış firmalara ait yetki belgelerinde; yenileme süresi geçmiş, iptal edilmiş durumdaki yetki belgelerinin yenileme ya da aktif duruma getirilmesi Bakanlıkça yapılacaktır. 25 Şubat 2006 ve öncesinde gerçek kişiler adına düzenlenmiş K1 ve K3 yetki belgelerinde tonaj, yaş ve sermaye şartı aranmayacaktır”

 

(İHA)

Share