logo

24 Temmuz 2013

Aydınlı Tabiplerden Torba Yasa Tepkisi

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan Torba Yasası’ndaki bazı düzenlemelere tepki gösterdi.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Dr. Eralp Atay, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan Torba Yasası’ndaki bazı düzenlemeleri eleştirdi. Atay’a basın toplantısı sırasında Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Dr. Eralp Atay, yaptığı açıklamada; “Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunarak iptal edilmiş olan Sağlık Meslekleri Kurulunun tıp doktorlarına ve diş hekimlerine süreli süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerin toplanması işlenmesi ve paylaşılmasına ait hükümler Torba Yasa ile yasalaştı. Bu uygulama ile artık hastaların bilgilerinin saklanması olanaksız hale gelecektir. Hastalar ve hekimler artık bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı Bilgisayar programına ve bürokrasinin iyi niyetine bırakılarak meslek yaşamlarını sürdüreceklerdir. Hasta mahremiyeti bu çıkan yasa ile ortadan kaldırılmıştır. Dünyanın her yerinde meslekten men cezası meslek örgütleri tarafından verilirken sadece ülkemizde meslek örgütleri tarafından değil siyasi iktidarın atayacağı bürokratları tarafından verilecektir. Çıkarılan neredeyse tüm torba yasalar, meşru değildir, haksızdır, adaletsizdir hukuka aykırıdır” dedi.

Torba Yasa ile ilgili eleştirilerini sıralayan Dr. Eralp Atay, “Üyelerinin yüzde 80’nin iktidar tarafından belirlendiği Sağlık Meslekleri Kurulu’nun tarafsızlığı nasıl garanti altına alınacaktır? Tıp doktorlarının ve Diş hekimlerinin meslekten men kararını vermeye yetkili kılınan bu kurul hangi yeterlilikle bu kararları alacaktır? Vatandaşlarımız ve yakınları, sizler kişisel sağlık ve mahrem bilgilerinizin dijital ortamda yer almasını ister misiniz? Bu bilgilerin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Anlaşılıyor ki bu düzenleme ile hasta mahremiyeti yok sayılmış, meslek odaları etkisizleştirilmeye, güçsüzleştirilmeye, hekimlik değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanına düşen görev bu hukuksuz ve keyfi yasayı veto etmektir” diye konuştu.

(İHA)

Share