logo

21 Eylül 2007

Aydın’ın başarısı için üzerimize düşen görevi yapacağız!

Türk Eğitim Sen Aydın Şubesi Başkanı R. Naci Devli gazete mize yaptığı özel açıkla mada; 2007-2008 eğitim ve öğretim yılının başlama sı nedeniyle Türk-Eğitim Sen olarak neler yapacak larını ve eğitim alanında ül kemizin problemleri hakkında bilgi verdi. Devli yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi. “Öncelikle tüm öğrencilerimize ve eğitim çalışanlarımıza başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. okulların açılmasıyla, eğitimde tek sorun öğretmen açığıymış gibi kamuoyu tek noktaya odaklanmıştır. Oysa eğitimin yığınla sorunu bulunmaktadır. Fiziki mekanlar yetersizdir, okullarda araç-gereç donanımı tam anlamıyla sağlanmamıştır, birçok okul gelişen teknolojiden yararlanamamaktadır, eğitime ayrılan pay oldukça düşüktür, öğretmenler sözleşmeli köle olarak çalıştırılmaktadır, eğitim çalışanlarının ücretleri son derece yetersizdir. Tüm bunların bir kenara bırakılarak, öğretmen açığı meselesinin gündemi meşgul etmesi şaşırtıcıdır. Bu noktada Türk Eğitim-Sen tüm yaşanan tartışmalara açıklık getirmek amacıyla öğretmen açığı meselesini rakamlarla ortaya koyacaktır. Sendikamızın hazırlamış olduğu rapora göre, gerek derslik açığı, gerekse öğretmen açığı ülkemizde hala büyük bir sorundur. Yeni Eğitim ve öğretim yılında başarının yakalanabilmesi için şu unsurlara dikkat edilme lidir. Müfredat programları çağın gereklerine uygun olarak yeniden dizayn edilmeli ve ders kitapları titizlikle incelenme lidir. Eğitim programlarımız milli ve manevi değerlere vurgu yapmalı, Atatürk ilke ve inkılapları klavuzumuz olmalıdır. Eğitim kurumlarını ticarethane gibi gören zihniyetin önüne geçilmelidir. Türk Eğitim -Sen olarak bu konular üzerinde titizlikle duracak üst kademelerdeki Milli Eğitim kadrolarını uyaracağız ve başarının sağlanmasında üzerimize düşen görevi yapacağız.

(Mücadele)

Share