logo

22 Kasım 2007

Aydın Tabip Odası’ndan ‘Hekimlere 65 yaş sınırlaması’na tepki

Aydın Tabip Odası başkanı Tuncay Erdemir yaptığı basın açıklaması ile 15 Aralık 2007’de yürürlüğe gireceğini belirttiği ‘Hekimler 65 Yaş Sınırlaması’nın sağduyu ile bağdaşmadığını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun özel sağlık kurumlarıyla yapacağı sözleşme hükmü gereğince 65 yaşını dolduran hekimlerin artık çalışamayacağını belirten Erdemir ?Hekimlik mesleğinin, bilgi ve becerisinin yaşla sınırlandırılamayacağı, bunun bilimsel bir gerekçesinin olamayacağı gerçeği yanı sıra kişisel ve mesleki olarak hak ve özgürlükleri kısıtlamak, pratik olarak ortadan kaldırmak her yönüyle Anayasa’ya aykırı bir davranıştır” dedi.
Bu girişimin ülkedeki mevcut hekim açığını daha da artıracağını kaydeden Erdemir açıklamasında “Hindistan, Norveç, İskoç ülkeleri hekimlerin çalışma yaş sınırını 75’e çıkarmaktadır. ABD’de en önemli cerrahi girişimleri yapmakta olan hekimler için bile yaş sınırı yoktur. Dr. Christian Bernard, Dr. De Bakey, Dr. Gazi Yaşargil hepsi dünyanın en ünlü doktorlarıdır. Binlerce insana hayat vermişlerdir. Dr. Christian Bernard, 78 yaşında ölümüne kadar durmaksızın çalıştı ve 75 yaşında dünya literatürüne katkılarda bulundu. Dr. De Bakey 93 yaşında ameliyat yapmayı bıraktı. Dr. Gazi Yaşargil ülkemizi bir ziyareti sırasında geliştirdiği ameliyat tekniklerini sihirli parmakları ile Türk hekimlerine öğretirken ve hayat kurtarırken 78 yaşındaydı ve şimdilerde 80 yaşını aşmış olarak hala beyin ameliyatları yapıyor. Çalışmak, bilgi ve birikimini toplumla paylaşmak temel bir haktır. 65 yaşında olan bir hekim, mesleğindeki kıdemi ve deneyimi ile hastalarına en iyi şekilde hizmet verebilecek vasıftadır. Hekimin mesleğini uygulamasının engellenmesi, kamu yararı, hizmet gerekleri ve bilimsel ilkelerle bağdaşmamaktadır. Türkiye Cumhuriyetini yönetmek için, Cumhurbaşkanı, Başbakan veya milletvekili olmak için bir yaş sınırlaması yoktur. Bu çelişki ortadan kalkmaz ise 65 yaş üstündeki ülkemizde görev yapan bizi yönetenlerin görevlerinden ayrılmasının tartışılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Share