logo

01 Eylül 2007

Aydın Sultanhisar Malgaçemir İlköğretim Okulu Yeni Yüksektepe Kültür Derneği tarafından onarıldı

Etkinliklerine 1989 yılında baş layan ve bugün on ayrı şehirde yirmi şubesi ile faaliyet gösteren Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, sosyal yardım kampanyala rına hızla yenilerini ekliyor. İzmir’de 10. yılını kutlayan gönüllüler gönüllü hizmeti her yere götürmeye devam ediyor.
Gerçekleştirdiği etkinliklerde sa natların, dinlerin, bilimlerin ve felse felerin karşılaştırmalı incelemelerini sunarak bütünsel bir bakış sağla mayı ilke edinen Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, “Hayal Et, Feda Et, Gerçekleştir” sloganıyla yürüttüğü “Köy Okulları Tadilatı” kampanya sına geçtiğimiz hafta sonu Aydın’ın Sultanhisar İlçesinin Malgaçemir Köy okuluyla devam etti. Bugüne ka dar Kurudere, Cumalı, Yeşilyurt, Öde miş Küçük Avulcuk ve Kemalpaşa Sarıçalı Köy Okullarını yenileyen gö nüllüler hem okul öğrencilerinin hem de köy halkının büyük sevgisini ka zandılar.
Geçtiğimiz hafta sonu, iki gün boyunca ev hanımı, doktor, avukat, öğretmen, mühendis gibi birçok meslekten 60 kişilik bir gönüllü grubu köy halkının ve okulun öğrencilerinin desteğiyle birçok alanda çalışmalar yaptı. 10 bin YTL değerindeki bağışlar sayesinde okulun sıva ve boyası, yıkık olan duvarların onarımı ve yenilenmesi, sıra örtüleri ve perdelerin dikilmesi, bahçenin düzenlenmesi gibi pek çok iş için seferber olundu. Tadilata ihti yacı olan okulların belirlenmesi, ge rekli tadilat malzemelerinin temini, bu malzemelerin bir ara ya getirilme sini kapsayan 3 aylık bir çalışmanın son aşaması olan tadilat gönüllüle rin tatlı bir yorgunluğu ile sona erdi.
Köylüler ve Okul Müdürü Halil Bağrık gönüllülerin iki gün boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yardım laşmanın değerini gösterdiler. İnsanların birbirinden uzaklaştığı ve yardımlaşmanın unutulduğu bu dünyada; öz değerlerimizi yeniden hatırlamak ve güçlendirmek gerek tiğini vurgulayan Dernek Başkanı İlkay BİLKAY, bu çalışmaların insan ları yakınlaştırdığını ve Yeni Yüksektepe Kültür Derneğinin kampanya larını arttırarak devam ettireceğini belirtti.
(Mücadele)

Share