logo

17 Eylül 2007

Aydın Eczacılar Odası’ndan velilere ‘Sevgi ve Şevkat’ uyarısı

Aydın Eczacılar Odası tarafından il genelindeki çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve madde bağımlısı olanların da rehabili tesi yönünde başlattığı çalışmalar devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalara göre madde bağımlısı çocukların büyük çoğunluğu nun yakınlarından beklediği sıcak ilgiyi bulamadığı için uyuşturucu batağına saplandığını belirten Aydın Eczacılar Odası Başkanı Şevket Kaya, tüm velilerin çocuklarıyla yakından ilgilenme sini istedi. Türkiye genelinde 40 ilde yapılan araştırmaya göre 9-17 yaş gurubundaki 13 bin 340 öğrenci üze rinde yapılan araştırmada öğrencilerin yüzde 16’sının sigara, yüzde 11’nin alkol ve yüzde 2.9’unun uyuşturucu kullandığını itiraf ettiğini belirten Kaya “Çocukların zararlı alışkanlık ve uyuştu rucu batağına düşmesinin en büyük ne deni aradıkları sevgi ve sıcak ilgiyi bul mamasından kaynaklanmaktadır” dedi.
Yapılan araştırmalara göre aile bağları iyi olan ve her türlü sorununu ailesiyle paylaşabilen öğrencilerin zararlı alışkanlıklara bulaşma riskinin oldukça az olduğunu hatırlatan Kaya İngiltere’nin Liverpol şehrinde madde bağımlısı çocukların rehabilitesinde kullanılan ‘Gönüllü Aileler’ sistemini Aydın’da da uygulamaya çalıştıklarını kaydetti. Kaya konuyla ilgili açıklamasın da “Aile ortamında beklediği ilgiyi bula mayanlar önce yanlış kişilerle arkadaş lık ediyor, ardından çevresindekilerin de etkisiyle zararlı alışkanlıklara başlıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülke mizin de en önemli sorunları arasında yer alan gençlerde madde bağımlılığı sorununu ancak okul, aile ve sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmasıyla çözebiliriz. Bu nedenle 2007-2008 eğitim öğretim yılında madde bağımlılı ğını önlemek için herkesi gönüllü olarak çalışmaya davet ediyoruz” dedi.
Gençlerde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışma sonucu ortaya çıkan rakamlarla ilgili de bilgi veren Kaya “Türkiye genelinde 40 ilde 9-17 yaş grubundan, 13 bin 430 öğrenci üzerin de Türk Eğitim Sendikası tarafından ger çekleştirilen anket çalışması sonuç larına göre; Bu öğrencilerden yüzde 16’sı sigara, yüzde 11’i alkol ve yüzde 2.9’u uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmiştir. İtiraf etmeyenlerin oranı bilinmiyor. Bu sonuçlar 2004 yılında yapılan aynı türden çalışma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında uyuşturucu madde bağımlılığının yüzde 4 gibi korkunç bir oranda yaygınlaştığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmaların benzerinin sokak çocuk ları üzerinde yapılanından çıkan sonuç ise çok daha vahim boyutlardadır.
Sokak çocuklarının yüzde 84’ü sigara, yüz de 68’i alkol ve yüzde 82’sinin de uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir” dedi.
(İHA)

Share