logo

03 Eylül 2007

Avrasya Topluluğu Derneği; Dünya için çalışıyor

Avrasya Topluluğu Derneği Bilimsel, eğitsel ve eğitimsel Uluslar arası gençlik projesi koordinatörü Özgün Aktepe, gazetemiz muhabiri Selma Aybek’e yaptığı özel açıklamada Avrasya Topluluğu Derneğinin amacı, tanımı ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Aktepe, yaptığı açıklamada; “Avrasya Topluluğu dünyayı anlamak için uğraşan, barışçıl ve sorumlu bireyler yaratmayı amaçlar” dedi ve özetle şunları söyledi;
Avrasya Topluluğu dünyayı anlamak için uğraşan, barışçıl ve sorumlu bireyler yaratmayı amaçlar; farklı milletlerin ve farklı kültürlerin eşit değerde ve saygınlıkta olduğu bilincini yaymaya çabalar.
Avrasya Topluluğunun amacı Eğitimsel ve kültürel aktiviteler yardımıyla Uluslar arası anlayışı yaymak Avrasya Topluluğu’nun en büyük amaçlarından biridir. Bu yolla, farklı ülkelere ait insanlar arasındaki kültürel alışveriş artar. Kurulan Uluslar arası arkadaşlıklar sayesin de, gençlerin kültürel farklılıklara saygı duymayı öğrenmesi sağlanır. Onların kendi kendilerini iade eden toplumun sosyal ve ekonomik gelişi minde sorumluluk alabilen bireyler olmalarına çaba gösterilir.
Avrasya Topluluğunun Tanımı: Avrasya Topluluğu bir gençlik derne ğidir. Farklı çevre, kültür ve eğitimden gelen tüm gençlere açık, devletten ve siyasettin bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.
Avrasya Topluluğu , ırk, dil, din, cinsiyet ve sosyal statü ayrımı yapmaksızın temel insan haklarına ve hürriyete saygı duyulmasını destekler. Avrasya Topluluğu çeşitli ülkelerden gelen farklı din ve etnik kökenlere mensup üyelerden oluşur.
Hedef kitlemiz: Tüm gençler ve kendini genç hissedenler.
Aktivitelerimiz: Yaygın eğitim teknikleri hakkında gençlere bilgi, destek ve eğitim vermek.
Uluslar arası projeler organize etmek ve bu tür projelere katılmak.
Gençlik Programı çerçevesinde yer alan projelerimiz: Gençlik değişimleri, Avrupa gönüllü hizmeti, seminerler, eğitimler, çalışma gezileri, irtibat kurma seminerleri, bağımsız seyahatler, münazaralar, yurtiçi gezileri, Gençlik projeleri dışındaki faaliyetlerimiz: Yaz kampları, Gönüllü çalışma kampları, gençlik buluşmaları ve Uluslar arası festivaller
Avrasya Topluluğu Derneği yaygın ağ olan MOSAIC’e üyedir.
Avrasya Topluluğu “Association of Community Collages” ve International People to People” Uluslar arası derneklerinin Türkiye ortağıdır.
Avrasya Topluluğu Derneği’nin Faaaliyet Alanları ise şunlardır;
*Kültürel Değişim
*Aktif vatandaşlık
*Evrensel Barış ve İstikrar
İnançlarımız
*Eğitimsel ve kültürel aktiviteler yardımıyla Uluslar arası anlayış gelişir. Bu kişiler arasındaki hoşgörü ve uzlaşının pekişmesine, dolayısıyla uzun vadeli arkadaşlıkların oluşmasına zemin hazırlar.
*İnsanlar diğer kültürleri öğrendikçe daha anlayışlı olurlar ve farklılıkları daha kolay kabul edebilirler.
*Tüm insanların diğer ülkelerdeki insanlarla ve kültürlerle kişisel irtibat içinde olmaya ihtiyaçları vardır.
Amaçlarımız
*Yaygın eğitimi geliştirmek
*Halkı yaygın eğitim faaliyetleri hakkında bilinçlendirmek
*Gençlerin aktif katılımını sağlamak
*Kültürel, sosyal ve eğitimsel alanlarda gençerin işbirliği içinde olmalarını ve birbirlerine yardım etmelerini desteklemek. Bunu Uluslar arası boyuta da taşıyabilmek.
*Kültürler arası öğrenme
*Gençlik hareketliliği
*Tecrübeyle öğrenme
*Gençleri, Uluslar arası gençlik aktivitelerinde yer almaları için bilgilendirmek, hazırlamak ve motive etmek
*Uluslararası gençlik değişim programları yoluyla, farklı ülkelerden olan gençler arasındaki empatinin güçlenmesine yardımcı olmak
*Gönüllülük bilincini geliştirmek
*Eğlenerek öğrenmek
*Kısıtlı imkanlara sahip gençlerin katılımına öncelik tanımak
*Uluslararası gençlik projelerinin kalitesini arttırmak
*Eğitime ve bilgiye önem veren bir toplum oluşmasına yardım etmek
*Dayanışmayı ve barışı desteklemek
*Özgürlük ve demokrasiyi desteklemek
*ATD faaliyetlerinde fırsat eşitliği sağlamaktır”dedi.
(Mücadele)

Share