logo

15 Şubat 2017

ARABULUCUK VE MEDYA İLETİŞİM BÜROLARININ AÇILIŞI YAPILDI

Aydın Adliyesi Arabuluculuk ve Medya İletişim Büroları düzenlenen törenle açıldı.
Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi, Aydın’da da kamuoyunun, yargı ile ilgili konularda haber alma hakkının sağlanması ve sağlıklı bilgi akışının temini için adliyelerde Medya İletişim Büroları açılmaya başlandı.
Aydın Adliyesi 3’üncü katında bulunan büroların açılışına; Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluğ, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, Basın İlan Kurumu Aydın Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Arabuluculuk ve Medya İletişim Büro çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Açılış öncesi konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan; Adil yargılanma hakkının önemli unsurlarından birinin masumiyet karinesi olduğuna dikkat çekti ve; “Adil yargılanma hakkının önemli unsurlarından birisi masumiyet karinesidir. Masumiyet karinesi, Anayasamızın 38 inci maddesinde “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” ifadeleriyle tanımlanmıştır. Devletimizce kabul edilerek, iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AGHS) 6 ncı maddesi, masumiyet karinesini “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır” şeklinde tanımlamaktadır. Hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik bir devletin vazgeçilmez temellerinden biri niteliğindeki basın özgürlüğü, toplumsal sorumluluğun bilinciyle, masumiyet karinesine, kamusal çıkarlar ile şüphelinin veya sanığın kişisel çıkarlarını doğru değerlendirmeye uygun bir biçimde kullanılmalıdır. Ancak, özellikle soruşturma evresinde kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmemesi sebebiyle gerçeğe aykırı haberler yayımlanabilmekte, bu durumda işlenen suçla ilgili olsun ya da olmasın, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı zarar görebilmektedir” dedi.
Türkiye’de yargıya duyulan güvenin yükselebilmesi için en temel faktörlerden birinin, devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili olarak doğru bilginin alınıp, kamuoyuna doğru şekilde yansıtılması olduğunu vurgulayan Arslan, “Bu anlamda, Aydın Adliyesi Medya İletişim Bürosu’nun da basın mensupları ve yargı arasındaki diyaloğu sağlam bir zeminde şekillendireceği; adli konulardaki güvenli bilgi akışının, yargıya duyulan güven hissini beklenilen ve istenilen seviyeye taşıyacağı öngörülmektedir. Aydın Adliyesi Medya İletişim Bürosu vasıtasıyla kamuoyunu yakından ilgilendiren soruşturmalarda ve kovuşturma aşamasına geçilmiş yargılamalarda ilk ağızdan ve gizliliği ihlal etmeyecek bilgiler verilerek, kamuoyunun hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Medya İletişim Bürosu açılışının ardından yine aynı katta bulunan  Arabuluculuk Bürosu’nun açılışı gerçekleştirildi.
Açılış öncesi konuşan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, “Arabuluculuk, uyuşmazlıkların mahkeme önüne gelmeden daha az giderle, daha seri ve çok kısa sürede çözülebilmesine imkan sağlayan, sürecin tüm safhalarına tarafların egemen olmasından dolayı iki tarafın kazanacağı, kişilerin birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri, ilişkilerinin devamını sağlayabilecekleri, esnek-ılımlı, dostane bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuğun yaygınlaşmasıyla birlikte, toplumumuzda sosyal iletişimin artacağı, uzlaşma kültürünün yerleşeceği ve böylece toplumsal barışa katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bunun sonucu olarak da binlerce davanın yargıya getirdiği aşırı yükün, adaletin tesisindeki gecikmelerin önüne geçileceği, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılacağı değerlendirilmektedir.” dedi.
Yıldırım’ın ardından söz alan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluğ da Aydın Adliyesi Arabuluculuk Merkezi’nin 11 Ağustos 2016 tarihinde faaliyete girdiğini belirterek, “Bugüne kadar 60 başvuru alınmış olup, bu başvuruların 3 tanesi anlaşma ile 2 tanesi harici anlaşma ile çözülmüştür. Arabuluculuk Aydın’da duyulmakta ve gün geçtikçe başvurular artarak devam etmektedir.” dedi.
(KUDRET CAN)

Share