logo

13 Eylül 2007

Anayasanın özü bozulamaz

MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, gazetemize yaptığı özel açıklamada, AKP hükümeti tarafından gündeme getirilen Anayasa değişikliği önerisini değerlendirdi. Taner, yaptığı açıklamada;
“AKP, Anayasa değişikliği paketiyle ilgili net bir tavır almış durumda değildir. AKP bugüne kadar ne meclis’e ne de milletvekillerine yönelik değişikliklerle ilgili bir açıklama yapmamıştır.
Bizde, ilk baştan bugüne kadar takip ettiğimiz kadarıyla Anayasayla ilgili değişiklik maddeleri henüz belli değildir.
AKP’nin referandum sü reci ile başlayan ve kamu oyuna mal olması gereken Anayasa değişiklikleri bir an önce netlik kazanmalı, kamuoyunun ve Türk mille tinin değerlendirmesine imkan tanınması gerek lidir.
Anayasada yapılacak olan değişiklikler, anaya sanın özünü bozmadan, Cumhuriyetin temel nitelik leri ve devletin şekliyle ilgili maddelerle ihtilafa düşü lecek uygulamalardan kaçınarak hazırla nacak bir paket olmasını temenni etmekteyiz. AKP, 22 Temmuz seçimlerin den bugüne kadar, devam ettirdiği politikalarla 59. hükümetin devamı bir uygulama içinde olacağını göstermiştir.
İnşallah 23. dönem parlamentosu ve 60. hükümet; 59. hükümet döneminde yaşanmış olan, devletin kurumları ve birimleriyle olan kavgalı ortamdan çıka rak Türk Milletinin istekleri doğrultusun da uygulamalara başlar”dedi.
(Mücadele)

Share