logo

15 Eylül 2007

Anayasa değişikliğinde herkes olmalıdır

ESOB Başkanı Hulisi Akşit, gazetemize yaptığı özel açıklamada, hükümet tarafından gündeme getirilen Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
Akşit, yaptığı açıklamada; “Anayasa değişikliğinde, ferdi olarak herkesin olmasa bile temsilcilerinin fikirlerinin alınması şarttır”dedi ve özetle şunları söyledi; “Bugüne kadar anayasa yazımı ya da değişikliği hep dar çerçevede yapılmıştır. Anayasa, ya teknotratlar ya da bürokratlar tarafından hazırlanmıştır. Bugüne kadar yapılan anayasalara neresinden bakılırsa bakılsın 50-100 kişinin fikrinin alınarak bunların hazırlan dığı ortadadır. Bu ülkede 70 milyon insanın yaşadığını farz edersek, hazırla nan anayasaların önümüzdeki günlerde mutlaka bir eksiği ya da fazlası olacağı kesindir. Bana göre çok daha geniş kat manların katılacağı bir hazırlık çalışma sıyla hazırlanmasının daha doğru olacağı kanısındayım.
Bu güzel yurdumuzun, cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda daha demokratik düşünceyle yönetilmesi ve bu yönetime yön verecek anayasaların hazırlanması; kısa bir zaman içerisinde değil, biz yaptık böyle oldu düşüncesiyle değil, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm toplumun fikirlerini ve düşüncelerini anlatabilecek, önce insan kavramını ön planda tutabile cek bir ana yasaya hepimizin ihtiyacı olduğu bir ger çektir.
Bugüne kadar, değişim değişim diye duyduğumuz ifadelerden hiçbir değişim görmediğimiz bir gerçektir. Türkiye’de değişimi çok dar çerçevede düşünen zihniyetlerin mahsülü olan anayasaların yaşam şansı yoktur. Bu ülkede yaşayan herkesin ferdi olarak olmasa bile tem silcilerinin fikirlerinin alınması şarttır”dedi.
(Mücadele)

Share