logo

23 Ağustos 2013

Ali Uzunırmak’tan, Mehmet Erdem’e Büyükşehir Konusunda Tekzip

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in muhalefete yönelik büyükşehir eleştirilerini tekzip etti.
Uzunırmak, Erdem'in açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, MHP Aydın Milletvekilinin, Büyükşehir Yasası çıkmadan önce yasayı eleştirdiklerini, yasa çıktıktan sonra ise hizmet yarışına girdiklerini ifade ederek şunları söylemiş: 
 “Muhalefet partililer, Büyükşehir Yasasını kötülemişlerdi. Köylere nasıl hizmet nasıl gidecek diye serzenişte bulunmuşlardı. Yasayla birlikte köylülerin zarar görecekleri noktasında bir takım söylemlerde bulunmuşlardı. Şimdi ise çok ilginçtir ki MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Büyükşehir adayı olarak anılıyor. Kötüledikleri yasayı sahiplendiler ve büyükşehir yasasına itiraz edenler şimdi adaylık ve hizmet için yarışa giriyor. Bu noktada aşırı bir istek içindeler ve bu durum çok enterasandır” 
Sayın Mehmet Erdem, gene çok yanlış bir mantık kurgusuyla siyaset yaparak, hem kendini, hem Aydın'a yazık etmeye devam ediyor. Bu değerlendirmeyi çok basit, çapsız ve gerçeklerden kaçan, kaybedenin telaşı içindeki birinin ruh halini yansıtan, hezeyan olarak görüyorum.
Sayın Erdem önce şunları bilsin;
1-Biz Büyük-bütünşehir Yasasının Aydın'ın seçilmiş ve atanmışlarının, sivil toplum örgütlerinin tartışmasını talep ettiğim konuşmanın yeri, Aydın Otogar temel atma törenidir. Bu tarihlerde Yasa, kamu oyundan gizlenerek, İçişleri Bakanlığı'nın dehlizlerinde gizlice hazırlanmaktaydı. Ama Aydın'ı ilgilendirdiği için , (Sayın Erdem'in haberi dahi olmasa da) tarafımdan takip edilmekteydi. Kanun'un, Aydın'a faydalı hale getirilmesi, halkın aleyhine olan hükümlerin asgariye indirilmesi, lehine olanların azamiye çıkartılması yollarını aramaktaydım. Bu Yasa çıkarılırken,vatandaşa hizmet götürülmesine karşı çıkılmamış, Aydın halkına yüklenen yaptırımların, yükümlülüklerin, güçlüklerinin en aza indirilmesini istemişimdir. 
Buradan hareketle, Sayın Erdem dürüstse, baştan beri neye karşı çıktığımızı bir kez daha bilsin. Şu sorulara cevap versin. Bu kanunla;
A- Halka, şimdiki vergilere ek olarak yüzde 100 ile yüzde 300 oranında zam gelmekte midir?
B-Bilhassa köylere ve köylüye yeni vergiler yüklenmekte midir?  
C-Köylerdeki, eski beldelerdeki, mezarlıklar bile büyükşehire geçtiği için paralı hale gelmiş midir?
D-Esnafın tabela vergisi, artacak mıdır?
E- Esnaf odası, ziraat odası gibi, odaların aidat katsayısı bile 1/5 oranından, 5/10 oranına çıkacak mıdır?
F- Köyler mahalleye dönüştüğünden, besi ahırları, belli bir süre sonra köy dışına çıkartılacak mıdır?
G-Köylünün kendi imkanıyla sondaj yaparak çıkardığı arteziyen suyuna sayaç takılıp tarladaki sondaj suyundan bile şebeke suyu gibi ücret alınacak mıdır? 
H-Köylüden çöp vergisi alınacak mıdır?
I-Köylerdeki, bakkal, kahveci, pazarcı veya çiftçi, basit usül vergiden, gerçek usulde vergiye geçecek midir? Acaba bunun anlamını Sayın Erdem anlayabilmiş mi?
İ-İlçe olmayı çoktan hak etmiş başta Atça, Umurlu, Acarlar, Ortaklar, Bağarası, Davutlar ve öteki belediyelerimiz, tek muhtarlı mahalleye niçin indirilmiştir. 
J- Büyükşehir yasası, bilhassa Güneydoğu'da, PKK'ya özerkliğin önünü açıcı şehir devletleri kurulmasına yol açmayacak mıdır?
İlçe olmayı çoktan hak eden bu beldeler, mahalleye indirilmekle, kent kimliğini kaybetmekten tutun, yarınlarda ekonomik ve sosyal hayatın belediyeden mahalleye dönmekteki ileriye dönük tesirlerinin neler olacağını acaba Erdem öngörebiliyor mu?
Büyükşehir Yasasıyla köylüye yüklenen bu yaptırımlar yazmakla bitmez. AKP çoğunluğunun, zorba kanun yapıcı kadroları bu yasayı çıkarttılar. Eğer bu yasa, halka zorluk ve yaptırım getirmiyorsa, bazı maddelerin uygulaması niçin 5 yıl ertelenmiştir? 
Bu erteleme şunun ispatıdır: Halka acı reçete vardır. Bu yüzden geleceğe ötelenmiştir. AKP, mahalli ve genel seçimleri atlatacak, zoka, seçimler bittikten sonra halka yutturulacak. 
Sayın Erdem, sadece 5 yıl sonra uygulanacak maddeleri okusa, samimi olsa, yasanın hangi maddelerine bizim karşı çıktığımızı anlardı, Böylelikle partisinde halkın, doğruların savunucusu olur ve takdir edilirdi. 
Merak edip soruyorum; Erdem, bu yasa ve bunun gibi kanunlar çıkarken, köylüyü, çiftçiyi ilgilendiren  hangi önergeleri vermiştir? Neleri sorgulamıştır?
Oysa biz, Kanun çıkarılırken, halkın lehine olan maddelerin arttırılması, aleyhine olanların asgariye indirilmesi için gayret gösterdik. Köye ve köylüye daha çok hizmet nasıl gider diye çaba sarfettik, sarfetmeye devam edeceğiz.”

 

 

(İHA)


Share