logo

24 Temmuz 2013

ADD Didim Şube Başkanı Pekdemir’den Lozan Açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Didim Şube Başkanı Mehmet Ali Pekdemir, 23 Temmuz 1923 tarihinde imzalan Lozan Antlaşmasının önemini aktardı.

ADD Şube Başkanı Mehmet Ali Pekdemir, yaptığı açıklamada; Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı niteliğindedir. Ay yıldızlı bayrağımız Lozan Antlaşması sayesinde Tüm dünyaya bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzü haykırarak dalgalanmaktadır. Sonsuza kadar da dalgalanacaktır. Lozan’da 18 Mart 1915 yılında Çanakkale Boğazına karadan ve denizden saldıranlar tarihin en ağır yenilgilerinden birini almışlardır. Birinci Dünya Savaşında yenilmediğimiz halde yenik sayılarak 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda bırakıldık. Bunun neticesinde boğazlarımız galip devletlere sonuna kadar açılmış oldu. Haberleşmemizi bile yabancılara emanet eden teslimiyetçi zihniyet iş başındaydı. Teslimiyetçi hükümete rağmen ülkenin elden gitmesini istemeyenlerde vardı. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk idi. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna çıkıp bir güneş gibi doğmasının anlamını kavramak ile Lozan’ı anlamış oluyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşı için ilk meşale 22 Haziran 1919’da Amasya’da yakıldı. Amasya Tamiminin “Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlike altındadır ve ulusun bağımsızlığı yine ulusun kararı ve direnişi ile sağlanacaktır” maddesi çok önemlidir. Ve Lozan’a giden temel taşlardan biridir. Olağanüstü koşullarda 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi toplandı. Bu toplantıda Mondros Mütarekesinin kabul edilemeyeceği dillendirilmiştir. Daha sonra Ulusal Kurtuluşu sağlamak için 4 Eylül’de Sivas kongresi toplandı ve burada her tür manda kesin bir şekilde reddedildi. Lozan, devletin kurtuluşunun tüm ulusun ortak ve kararlı mücadelesi sonucunda olabileceğini söylemektir. Anadolu’da sayısız Kurtuluş ve Bağımsızlık ateşleri yakıldı. Bu arada kendi geleceklerini ulusun kurtuluşunun önüne koyan aymazlar 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşmasını imzalamışlardır. Ulusumuz bütün bu olumsuzluklara karşı bağımsızlık mücadelesini sürdürmüş. 1. ve 2. İnönü Savaşlarında düşmana ilk darbeler vurulmuştur. Sakarya Meydan Savaşı ile düşman artık geri çekilmeye başlamıştır. Mustafa Kemal’in Büyük Taarruzu ile düşmanlar tam bir bozguna uğratılmışlardır. Ülke böylece tüm işgalcilerden kurtarılmıştır. Türk Milleti kendi geleceğine ve kendi kaderine el koyarak vatanın kurtuluşunu sağlamıştır. Lozan, ülkemizin bölünmesini önleyerek bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü tüm dünyaya haykırmıştır. Ne yazık ki günümüzde de emperyalist ülkeler boş durmamakta, değişik oyun ve senaryolarla ülkeleri bölmeye, parçalamaya, egemenlikleri altına almaya çalışmaktadırlar. Türk Milleti olarak bu sinsi emel ve planlara karşı çok uyanık olmak zorundayız. Birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. 23 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşmasının önemi ve ehemmiyeti işte buradadır. Lozan Antlaşmasını tam olarak anlarsak ancak o zaman ülkemizi emperyalist oyunlardan uzak tutabiliriz. Bu görev hepimizindir” dedi.

 

(İHA)

Share