logo

28 Ağustos 2007

20. Afrodisias Kültür ve Sanat Festivali gerçekleşti

20.’si düzenlenen Afrodisias Kültür ve Sanat Festivali Karacasu merkezinde yapıldı.
Milletvekilleri Ahmet Ertürk ve Mehmet Erdem, Ünlü Mimar Cengiz Bektaş, Fotoğraf sanatçıları Ara Güler ve Coşkun Aral’ın katıldığı festivalde, Karacasulu işadamı Kemal İpbaş tarafından yaptırılacak olan 20 derslikli Kırçiçeği Anadolu Lisesi protokolü imzalandı.
20. Afrodisias Kültür ve Sanat Festivali Karacasu Belediye Başkanı Emin Mete yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Mete, yaptığı konuş mada özetle şunları söyledi;
“Karacasu bine yakın öğrencisiyle artık bir eğitim kentidir. Karacasu çağdaş sulama sistemleriyle bir tarım kentidir. Karacasu eski evlerini korumasını bilen seramikçisi, sıcak demircisi, dericisi, pidecisiyle turizmden pay alma mücadelesi yapan insanların olduğu bir turizm kentidir.
Bunları başarmada bizlere yardımcı olan başta sayın Valim, Milletvekil lerimiz, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Abime tüm ildeki ve ilçedeki daire amirlerime, Üniversite Rektörüme ve Meslek Yüksek Okulu Müdürlerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Sayın Başbakanın emirleri doğrultusunda durmak yok çalışma ya devam prensiplerine uyan Karaca sulunun bir dakika duracak zamanı yoktur. Artık Karacasulu yaptığı gü zel işlerden dolayı fuarlarda, gazete lerde, televizyon kanallarında ve kit le iletişim araçlarında yer almakta dır. Bu sayede ürettiğini satabilecek tir. Bundan dolayı medya mensubları na teşekkür ederim. Şu anda beş yü zün üzerinde öğrenciyi barındıracak 9 adet yurt-pansiyon mevcut tur. Bu nun için halkımıza teşekkür ediyo rum. Karacasulular dışarıdan gelen öğrencilerimizi kendi çocukları gibi kucaklamışlar; sahip çıkmışlardır.
Turizmden, tarımdan, eğitimden daha fazla pay almak için baktığımız da Babadağı’nın arkasını, ötesini gö rebilmeliyiz. Yani ufkumuzu açma lıyız.
Elimizdekilerin kıymetini iyi bilme liyiz. Nedir bunlar dersek: Afrodisias, eski Karacasu evleri, camilerimiz, sokaklarımız, köprülerimiz, Görle Kanyonumuz, Sırtlanini Mağaramız, zeytinimiz, elmamız, narımız, yayla larımız. Yani dersimiz ve derdimiz Ka racasudur. Karacasuyun ve Kara casulunun ülkemizde hakettiği yere gelmektir. vizyonumuz budur. Bu işleri yaparken bizlere yardımcı olan Yatırımcı, Hayırsever insanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşek kürler” dedi.
Festivalde bir konuşma yapan Karacasu Kaymakamı Serap Özmen ise;
“Gelişmişliğin en temel göstergelerinden biri, ulusların kültürel ve tarihi değerlerini özüm seyerek, bu değerlere sahip çıkması, bu değerlerin korunması ve yaşatıl ması konusunda gereken duyarlılığı göstermesidir.
Tarihi ve Kültürel değerlerimizin korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılmasında hepimize önemli görevler düşmektedir.
Bizler tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkarak, ilçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında bu kaynak tan en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Ülkemizin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Afrodisias Örenyeri ve Müzesi sahip olduğu mimari ve yontuculuk ürünleriyle dün yanın önde gelen tarihi mekanla rından biridir. Müzemizin, ülkemizde ve dünyada daha çok tanınması an cak iyi bir tanıtım ağıyla mümkün ola caktır. Tarihi Kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ile ender bir konuma sahip ilçemizde, düzen lenen festivaller tarihi ve kültürel mirasımızın dünyaya tanıtımında etkin rol oynayacaktır”dedi.
AKP Milletvekili Mehmet Erdem ise yaptığı konuşmada;
Karacasu bir marka şehridir. Dünyanın kültürel mirasına sahiptir.
Karacasuyun tüm ürünleri marka olmalıdır”dedi.
AKP Milletvekili Ahmet Ertürk ise yaptığı konuşmada; Güzel ilçemiz gü zel hizmetlerle taçlandırılmak istenir ken, hem yerel yönetimlere hemde bizlere büyük görevler düşmektedir.
Karacasu yatırımlarıyla, güç ve ren değil güç alan bir cazibe merkezi olacaktır.
Turizm yolumuzun inşaatına baş ladık”dedi.
Vali Mustafa Malay ise yaptığı ko nuşmada; Karacasu insanı hiçbir za man doğduğu, büyüdüğü yeri unut muyor.
Ülkemizin bir çok sorunu vardır.
Bu sorunları çözmenin temeli eğitimdir.
Karacasulu pidecimiz Kemal Beyle bugün burada bir okul proto kolünü imzalayacağız.
Aydın’ımız bu sene çok büyük bir kuraklık yaşıyor. Su tasarrufunu her vatandaşımız öğrenmelidir.
Tarımda damlama sulamaya geçmeliyiz.
Afrodisias, Türkiye’nin en önemli sayılı yerlerindendir.
Turizmin cazibe merkezi olması Afrodisias sayesinde olacaktır”dedi.
(Mücadele)Share