logo

Yazar: Yekta Güngör Özden

Yekta Güngör Özden
E-Posta: [email protected]
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • ULUSAL EGEMENLİK

  23 Nisan 2013 Yazarlar

  Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının ortak gücünün adıdır. Kaynak ulustur. Oluşumlardan yaptırımlara değin her konunun ve her sorunun ulusun istenciyle gerçekleşmesi, yaptırımların da aynı kaynakla belirlenip uygulanması yetkisidir. Tarihimizde ilk kez 20 Ocak 1921 günlü 85 no.lu Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) kanununun 1. ma...
 • UMUTLAR ve DİLEKLER

  31 Aralık 2012 Yazarlar

  İnsan yaşamını değerli ve geçerli kılan edinimler, kazanımlar ve olanaklardan çok insanlığa yaraşır niteliklerle kişilik düzeyidir. Varlığımızın anlamı, yaşamda sağlık, başarı ve mutluluktur. Özelde herkesin bir beklentisi, birçok beklentisi olabilir. Bu, devingenliği, diriliği gerçekleştiren bir çabanın ilk koşuludur. Bunun için de kararlı ilkeli, tutarlı ve umutlu olmak gerek...
 • CUMHURİYET ERDEMDİR

  23 Ekim 2012 Yazarlar

  “Çağımızın mucizesi” olarak nitelenen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazandırdığı en büyük değer, kurucusu Mustafa Kemal'in Türk Ulusu'na armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Öğrencilik yıllarından beri ülkemizin yönetim sorunlarını gidermek için düşündüğü ve bir “ulusal sır” olarak sakladığı Cumhuriyeti, savaşta birlikte olduğu kimi arkadaşlarına karşın başarıyla kotardı.İsmet İ...
 • Egemenlik Ulusundur

  23 Nisan 2012 Yazarlar

  Bağımsızlık ve özgürlük gerçeğini, ulusal yapının kurumlaşmasını, ulusal gücün geçerliğini kanıtlayan ulusal egemenlik, ulusal onurunda simgesidir. Gerçek demokrasinin kaynağı ulusun kendi kendini yönetmesi, geleceğini belirlemesi, yaptırımları saptayıp uygulaması, içte ve dışarıya karşı yetki kullanması anlamında özetlenecek egemenlik, cumhuriyetle, kişinin elinden alınıp ul...
 • UMUT VE DİLEK OLANAĞI..

  31 Aralık 2011 Yazarlar

  Doğada herşey eskiyor. Elbet yenilenenler, kendisini yenileyenler de var. Bitkiler gibi, sular gibi. Yenilenmesi güç, hatta olanaksız tek canlı, insanlar. Onarım-iyileştirme, ilaç, destek, yardım vd. ne ölçüde uygulanır, ne ölçüde yaşanır olursa olsun insan yaşamının giderek yenilenmeye değil, eskimeye doğru olduğu bir gerçektir. Kimi etkinlikler, kimi güzel olaylar, kimi bayra...
 • ATATÜRK VE CUMHURİYET

  10 Kasım 2010 Yazarlar

  Yurdumuzu ve ulusumuzu kurtarıp bilimin ve teknolojinin son gereklerine göre çağdaş bir devlet kurarak lâik cumhuriyeti yönetim biçimi olarak getiren Büyük ATATÜRK ´ün beden olarak aramızdan ayrılışının 72. Yıldönümündeyiz. Kendimizi eleştirip sorgulayarak, tutumumuzu gözden geçirip yargılayarak gerçekçi sonuçları tartışmalıyız. Neler yapmalıydık, neler yapmamalıydık? Atatürk´e...
 • KADIN HAKLARI

  09 Mart 2009 Yazarlar

  CHP KENDİNİ YADSIMASI (İnkar), geçmişine sapkınlık (ihanet) anlamındaki çarşaflıları üye yazıp onlara rozet takma gösterileriyle bu ağır ve sakıncalı dönüşü liderden çekinerek ya da kimi beklentilerle içlerine sindirme,siyasal ıra (karakter) değişikliğini savunma aymazlığının acınacak davranışlarla sürdüğü günümüzde 3 Aralık 1934 günlü, 2596 no.lu “bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğ...
 • ATATÜRK’ÜMÜZ

  10 Kasım 2008 Yazarlar

  Ülkemizi yayılmacı, emperyalist dış güçlerle işbirlikçi yönetimin kötülüklerinden kurtaran, müdafaa-i hukuk ruhu ve kuva-yı milliye ateşinin zafere ulaştırdığı Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla her alanda tam bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal egemenliği ve aydınlanmayı amaçlayan, savaşların kartalı, barışın güvercini Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tüm ulusal varlıklarımızın ve değerlerimizi...
 • En büyük erdem, en yüce onur…

  23 Nisan 2008 Yazarlar

  Osmanlı yönetiminin engellemeleriyle oyunlarına, ölüm fetvalarıyla idam fermanlarına, isyanlarla ihanetlere, halife ordularına karşın sayısız güçlüğü ve yoksunluğu göğüsleyerek “Müdafaa-i Hukuk” anlayışı ve “Kuvayı Milliye” ateşiyle başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı, her alanda tam bağımsız-lığı, özgürlükle ulusal egemenliği, aydınlanmayla çağdaşlığı amaçlıyordu. Başkomutanlık ...
 • Neden böyleyiz!

  03 Aralık 2007 Yazarlar

  Tarihi şanla dolu bir ulusun kimi evreleri, aşamaları geçtikten sonra karşılaştığı ekonomik ve siyasal güçlükler karşısında duraksamaya düşmesi şaşırtıcı olmaktan ötede düşündürücüdür. Hiçbir şeyi kalmamışken topraklarını düşmanlardan kurtarıp sömürgeci ve yayılmacı güçlere verdiği ders ölçüsünde tutsak uluslara da örnek olan Türkiye halkı, yangın kalıntıları, kül yığınları içi...
 • Türkiye düşmanları

  30 Kasım 2007 Yazarlar

  Ölüm-kalım savaşının, yoktan varolmanın, karanlıktan aydınlığa çıkmanın ayırdında olmayanlarla olmak istemeyenler, değerini bilmediğimiz kazanımlarımızı tüketmekte yarışıyorlar. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden ve geleceğinden çekinen kimi sözde dostların, içimizde kışkırtmalara girişip karışıklıkları körükleyerek, ayrılıklar yaratmaya çalışarak; dışarda sapkınları besley...
 • CUMHURİYETİ GERÇEK KILMALIYIZ

  29 Ekim 2007 Yazarlar

  Kişilikli bireylerden oluşan ulusal yapıya, barışa ve eşitliğe dayanan cumhuriyet, gerçek bir halk yönetimidir. En büyük Türk Devrimi bildiğimiz cumhuriyet, Büyük Atatürk´ün 1907´de düşündüğü, 27.09. 1923´te Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi´nde yayımlanan demecinde açıkladığı, düzenli girişimlerden sonra kendisinin hazırladığı anayasa değişikliğinin benimsenmesiyle yaşama geçmiştir...